Našim klientom dodáme s energiou aj kotol VIESSMANN

Našich nových, no aj stálych klientov chceme odmeniť - odmeniť starostlivosťou, osobným prístupom a veľkým balíkom služieb. No najnovšie ich čaká pri odbere našich energií aj novučký kotol od VIESSMANNU. K nemu Vám pribalíme aj:

1)      výnimočný  servis v cene tepelného zariadenia

2)      6 x legislatívna servisná prehliadka vykonaná 1 x ročne - každý rok navštívi domácnosť odborný technik od spoločnosti VIESSMANN a vykoná odborný servis celého zariadenia

3)      výnimočné financovanie

4)      technológia silného partnera VIESSMANN za rozumnú cenu

5)      odborné posúdenie energetického hospodárstva skutkového stavu spojené s technologickým návrhom nového tepelného zdroja

6)      odborná montáž

7)      možnosť splatenia hodnoty tepelného zariadenia predčasne bez poplatku

8)      možnosť mimoriadnej splátky bez poplatku

 

Prezriete si naše referencie, spýtajte sa Vašich známych či sú s nami spokojní, následne si dajte vypracovať bezplatnú ponuku na dodávku plynu a elektrickej energie, a zamyslite sa nad stavom Vášho kotla a jeho účinnosťou.