Elektrina a plyn pre firmy, podnikateľov i verejnú správu

Filozofia našej spoločnosti spočíva v komplexnosti služieb súvisiacich s dodávkou energií. Čo najlepšiu cenu považujeme za samozrejmosť a okrem nej poskytujeme svojim odberateľom i bohatý súvisiaci servis. Naším poslaním nie je mať veľa klientov, ale klientov, o ktorých je dobre postarané. Výhodnosť našej ponuky stojí nielen na lepších cenách, ale najmä na benefitoch zo synergie dodávok rozličných energií a služieb.

Okrem dodávky elektriny a plynu, vám ponúkame aj:

  • Bezplatné energetické poradenstvo

  • Možnosti prevádzkovania vašej výroby tepla

  • Možnosti prevádzkovania vašej miestnej distribučnej siete

  • Možnosti prevádzkovania vášho verejného osvetlenia v obci

  • Spoluúčasť na rekonštrukcii vášho tepelného zariadenia,

  • Spoluúčasť na rekonštrukcii vášho osvetlenia,

  • Služby energetického auditora,

  • Služby podnikového energetika

Kontaktujte nás a preberieme s vami všetky možné výhody vyplývajúce so vzájomnej spolupráce. Okrem výbornej ceny získate veľa naviac. Radi vám vypracujeme indikatívnu ponuku a posúdite.