Osvetlenie

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. vám ponúka komplexné riešenia v oblasti osvetlenia. V súčasnosti sme zrealizovali modernizáciu osvetlenia viacerých obcí a premyslených objektov, prípadne objektov samospráv. V tejto oblasti vieme poskytnúť odborné poradenstvo, zabezpečiť financovanie formou úspor,  svetlo technické posúdenie, projektovú dokumentáciu a v závere vieme prebrať za celú svetelnú sústavu zodpovednosť. A dodávať vám službu svietenia.