Ako sa stať našim odberateľom elektriny

 

  • Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov elektriny bezplatný a všetky potrebné úkony, vrátane vypovedania zmluvy u vášho súčasného dodávateľa elektriny, za vás zrealizuje nový dodávateľ elektriny – teda my, vaša MAGNA ENERGIA.

  • Je dôležité vedieť, akú dlhú máte výpovednú lehotu zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa.

  • V prípade, že máte zmluvu so súčasným dodávateľom na dobu neurčitú, platí 1-mesačná výpovedná lehota

  • V prípade, že máte zmluvu na dobu určitú, platí zväčša, že uvedenú zmluvu je potrebné vypovedať  3 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzavretá; v opačnom prípade zväčša dôjde k jej automatickému predĺženiu

  • Novú zmluvu je možné uzatvoriť vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

  • Proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, preto je potrebné požiadať o zmenu dodávateľa v dostatočnom predstihu. Vždy sa snažíme prihlásiť nové odberné miesto k najbližšiemu možnému termínu, o ktorom Vás budeme vopred informovať.

  • Ak prejavíte záujem o uzatvorenie zmluvy s nami, zašleme Vám dokumenty, ktoré sú potrebné k zmene. Podpíšete, zašlete na našu adresu a ostatné už zabezpečíme my.