Proces zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu

Zmeniť dodávateľa elektriny, alebo plynu je jednoduchšie, ako si myslíte. A je to zadarmo. Pri zmene dodávateľa elektriny/plynu sa nemení elektromer/plynomer ani pripojenie u súčasnej distribučnej spoločnosti. Tá sa naďalej stará o váš elektromer/plynomer, jeho odpisovanie a distribúciu elektriny/plynu do vášho odberného miesta. Odstraňuje tiež prípadné poruchy avšak vzhľadom na jej monopolnú činnosť vám energiu ona nedodá. Na to musíte mať dodávateľa, ktorý vám zabezpečí aj distribučné služby práve u vašej distribučnej spoločnosti. Distribučné poplatky vám fakturuje dodávateľ na jednej faktúre spolu so silovou elektrinou/plynom. Po zmene dodávateľa budete dostávať faktúru od nového dodávateľa. Neprichádza ani k odpojeniu a následnému pripojeniu, zmenu si jednoducho ani nevšimnete, a je čisto iba administratívnym procesom.

Pred zmenou dodávateľa je potrebné podať výpoveď súčasnému dodávateľovi energie a zahájiť zmenový proces dodávateľa. Všetky tieto činnosti vykonáme my. Vy v prípade svojho záujmu podpíšete s nami zmluvu o dodávke energie, ktorej súčasťou je žiadosť o ukončenie zmluvy súčasnému dodávateľovi a splnomocnenie na zmenu dodávateľa. Po doručení podpísanej zmluvy k nám vrátane príloh podáme za vás výpoveď u súčasného dodávateľa a zahájime zmenový proces dodávateľa – minimálne 21 dní pred začiatkom dodávky. Následne začnete odoberať energiu od nás.