Energetické poradenstvo

Samozrejmou súčasťou nášho pôsobenie na trhu s energiami je aj komplexné energetické poradenstvo pre našich odberateľov. Naši zamestnanci vám radi odpovedia na vaše otázky týkajúce sa dodávky a odberu energií, prípadne vám ochotne pomôžu s riešením konkrétnych problémov.

Odberatelia v segmente domácností nás najčastejšie žiadajú o poradenstvo v týchto otázkach:

  • ako vytvoriť nové odberné mesto pri výstavbe

  • ako odpojiť/zrušiť svoj odber

  • ako zmeniť odberateľa v byte

  • akú zálohovú platbu si nastaviť

  • ako si zvoliť správnu veľkosť hlavného ističa

  • ako postupovať pri znížení, prípadne zvýšení hodnoty ističa

  • ako si zvoliť optimálnu tarifu (D1-D8)

  • ako a kedy je možné meniť distribučnú sadzbu pri odbere zemného plynu

 

V prípade, že máte záujem o riešenie vyššie uvedených problémov (alebo iných týkajúcich sa odberu energií), kontaktujte nás. Budeme radi, keď sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou z problematiky odberu energií do vašej domácnosti.