Ako sa stať našim odberateľom plynu

Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov plynu bezplatný a všetky potrebné úkony vrátane vypovedania zmluvy u vášho súčasného dodávateľa plynu za vás zrealizuje nový dodávateľ plynu – teda my, MAGNA ENERGIA.

Je dôležité vedieť, akú dlhú máte výpovednú lehotu zmluvy u vášho pôvodného dodávateľa.

  • V prípade, že máte zmluvu so súčasným dodávateľom na dobu neurčitú, platí 1-mesačná výpovedná lehota

  • V prípade, že máte zmluvu na dobu určitú, platí zväčša, že uvedenú zmluvu je potrebné vypovedať 3 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzavretá; v opačnom prípade dôjde k jej automatickému predĺženiu

  • Novú zmluvu je možné uzatvoriť vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

  • Proces zmeny dodávateľa trvá 21 dní, preto je potrebné požiadať o zmenu dodávateľa v dostatočnom predstihu. Vždy sa snažíme prihlásiť nové odberné miesto k najbližšiemu možnému termínu, o ktorom vás budeme informovať.

  • Ak prejavíte záujem o uzatvorenie zmluvy s nami, zašleme Vám dokumenty, ktoré sú potrebné k zmene. Podpíšete, zašlete na našu adresu a ostatné už zabezpečíme my.