Elektrina pre domácnosť

D1 Malý odber

Chcete bývať útulne (máte útulný byt, chatu, záhradku alebo garáž) a elektrinu využívate iba na bežné činnosti (okrem vykurovania) a zmestíte sa do ročnej spotreby 1 400 kWh (mesačná platba cca do 20 eur) ? Máme pre vás Útulnú domácnosť D1.

MAGNA D1 BYT

Silová energia
VT 0,073
NT nie je
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Jednopásmová sadzba pre domácnosti s nižšou spotrebou. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Sadzba D1 sa nedelí na vysokú a nízku tarifu ale má len jednotnú tarifu. Po celý deň platíte za elektrickú energiu jednu sumu. Preto je sadzba D1 je vhodná pre byty a menšie domy, ktoré elektrickú energiu využívajú najmä na svietenie. Vhodná je aj pre celororčne neobývané objekty ako sú chaty, záhradné domčeky a garáže, všade kde máte ročnú spotrebu elektrickej energie nižšiu ako 1 354 kW. Sadzba D1 ponúka malý objem elektrickej energie za výhodnú cenu.

Objednať
Viac informácií

D2 Spokojná domácnosť

Chcete bývať spokojne a máte klasický byt alebo dom a elektrinu využívate iba na bežné činnosti (okrem vykurovania) a spotrebujete ročne nad 1 400 kWh (mesačná platba cca nad 20 eur)? Buďte u nás Spokojná domácnosť D2.

MAGNA D2 BYT

Silová energia
VT 0,073
NT nie je
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Jednopásmová sadzba pre domácnosti s vyššou spotrebou. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Sadzba D2 nerozlišuje vysokú a nízku tarifu, ale má iba jednotnú tarifu Počas celého dňa teda platíte za elektrickú energiu rovnako. Sadzba D2 sa Vám oplatí hlavne ak využívate elektrickú energiu v bežných domácich spotrebičoch ako sú televízor, vysávač, práčka, kuchynské roboty, rýchlovarná kanvica. Ak nekúrite elektrickou energiou ale využívate ju viac, ako len na svietenie, môže byť sadzba D2 pri spotrebe nad 1 354 kWh to pravé pre Vás.

Objednať
Viac informácií

D3 Efektívna domácnosť

Chcete bývať efektívne a máte byt alebo dom a elektrinu využívate iba na bežné činnosti (okrem vykurovania) a viete niektoré činnosti v domácnosti odložiť na večer alebo víkend, kedy je celkový dopyt po elektrine nižší a je lacnejšia? Zefektívnime vašu domácnosť ešte viac naším produktom Efektívna domácnosť D3 iba pre vás.

MAGNA D3 DOM 8NT

Silová energia
VT 0,0827
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v NT v nepretržitom trvaní aspoň 3 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Sadzba D3 k Vám prichádza v jednej z dvoch možných taríf - vysokej a nízkej. Každý deň môžete využívať až osem hodín nízkej tarify, kedy za elektrickú energiu platíte menej. Sadzbu D3 odporúčame najmä pre domácnosti s malou spotrebou  elektrickej energie a tam, kde je možné presunúť jej spotrebu na čas nízkej tarify. Takto si môžete naplánovať využívanie elektrických spotrebičov s vysokou spotrebou ako sú vyhrievacie zariadenia a ohrievače vody či iné akumulačné elektrospotrebiče a tým ušetríte.

Objednať
Viac informácií

D4 Racionálna domácnosť

Ste pedant a chcete bývať racionálne, máte byt alebo dom a  všetky veľké spotrebiče elektriny využívate iba v čase nízkej tarify, kedy je celkový dopyt po elektrine nižší a je lacnejšia? Vtedy máme iba pre vás špeciálny produkt Racionálna domácnosť D4.

MAGNA D4 DOM 8NT BLOK

Silová energia
VT 0,0827
NT 0,0730
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne desať hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v čase VT. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. V ponuke sadzby D4 sú dve tarify. Vysoká tarifa keď za odobranú elektrickú energiu platíte viac a nízka tarifa keď za odobranú elektrickú energiu platíte menej. Počas dňa môžete využívať hodiny v nízkej tarife na beh elektrospotrebičov s vysokou spotrebou. Časové pásma vysokej a nízkej tarify sa môžu meniť a preto je dobré využívať sadzbu D4 najmä keď môžete spotrebu presúvať v rámci dňa na iné hodiny. Sadzbu D4 najlepšie využijete ak používate elektrickú energiu na kúrenie za použitia akumulačných elektrospotrebičov.

Objednať
Viac informácií

D5 Elektrická domácnosť

Máte byt alebo dom a všetko doma máte plne elektrifikované vrátane kúrenia? Pre milovníkov elektriny, ale aj tých, ktorí nemajú inú možnosť, ako kúriť elektricky, máme špeciálny produkt Elektrická domácnosť D5.

MAGNA D5 DOM THERM 20NT BLOK
Silová energia
VT 0,082
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Sadzba D5 je pre tých, ktorí elektrinou kúrite, varíte, pripravujete teplú úžitkovú vodu ako aj napájate všetky elektrospotrebiče. Sadzba D5 nie je vhodná pri akumulátorovom vyhrievaní. Každému kto používa elektrickú energiu všade, kde sa dá, ponúkame lacnú energiu v nízkej tarife. Sadzba D5 môže byť práve pre Vás.

Objednať
Viac informácií

D6 Elektrická domácnosť

Vy máte tepelné čerpadlo a my máme presne pre vás produkt, s ktorým ušetríte a budete milovať elektrinu ešte viac = Elektrická domácnosť D6. Zvýhodnili sme pre vás cenu a efektívnosť nízkej tarify ešte viac. (Iba pre zákazníkov pripojených cez SSE - distribúcia a VSE distribučná a.s., u ZSE Distribučná je tento produkt poskytovaný ako D5).

MAGNA D6 THERMPUMP 20NT BLOK
Silová energia
VT 0,082
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Všetkým zákazníkom, ktorým poskytujeme elektrickú energiu cez SSE- distribúcia a VSE distribučná a.s. ponúkame ešte výhodnejšiu nízku tarifu ak pri vykurovaní využívate tepelné čerpadlo. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH.  NT sa poskytuje minimálne 22 hodín denne s blokovaním vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom v čase VT. Každému kto používa tepelné čerpadlo ponúkame lacnú energiu v nízkej tarife.

Objednať
Viac informácií

D7 Víkend na chalupe

Víkend na chalupe D7 – máte chalupu alebo víkendové sídlo na strednom Slovensku? My máme presne pre vás produkt Víkend na Chalupe D7 – kde sme zvýhodnili víkendovú tarifu od piatku 15:00 do pondelka 6:00 ešte viac. Vy si môžete s nami cez víkend užívať ešte viac (produkt je zatiaľ poskytovaný iba zákazníkom pripojených cez SSE distribúcia, zákazníkom pripojených cez ZSE a VSE distribučná odporúčame Útulnú domácnosť D1).

MAGNA D7 CHALUPA
Silová energia
VT 0,0827
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje celoročne od piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod. bez blokovania elektrických spotrebičov. Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Všetkým čo chodia na víkendy na stredné Slovensko ponúkame zvýhodnenú tarifu D7. Cez víkendy zaplatíte za elektrickú energiu ešte menej než doteraz. Ponuka zatiaľ platí len na pre odberateľov elektrickej energie cez SSE - distribúciu. Ostatným odporúčame sadzbu D1 - Útulná domácnosť.

Objednať
Viac informácií

D8 Racionálna Profidomácnosť

Kúrite elektrickým akumulačným zariadením s príkonom 6kW a viac alebo máte elektrický akumulačný ohrev vody na strednom Slovensku? U nás z vás urobíme racionálnych profíkov s naším novým produktom Racionálna Profidomácnosť D8 (produkt je zatiaľ poskytovaný iba zákazníkom pripojených cez SSE distribúcia, zákazníkom pripojeným cez ZSE a VSE distribučná odporúčame Elektrickú domácnosť D5)

MAGNA D8 DOM 8 NT MIN BLOK
Silová energia
VT 0,0827
NT 0,073
Mesačná platba za odberné miesto 1,50 EUR/mesiac

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase VT s určeným minimálnym výkonom akumulačných spotrebičov (6 kW). Ceny sú platné od 1.1.2023 bez DPH. Ak elektrickou energiou kúrite alebo ohrievate vodu a žijete na strenom Slovensku ponúkame Vám zvýhodnenú ponuku elektrickej energie distribuovanej cez SSE. Sadzbu D8 ponúkame iba na strednom Slovensku, zákazníkom zo západu a východu krajiny ponúkame sadzbu elektrická domácnosť D5.

Objednať
Viac informácií