MDS (Miestne distribučné siete)

PONUKA DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB – PREVÁDZKOVANIE DISTRIBUČNÝCH SIETÍ

Je pravdou, že činnosti veľkých distribučných spoločností sú monopolnými činnosťami. Je však mnoho objektov, kde túto monopolnú činnosť (polyfunkčné, rekreačné či priemyselné areály, bývalé poľnohospodárske družstvá, či nové obytné štvrte) vykonáva vlastník zariadenia, pretože sa to historicky „tak nejak“ vyvinulo. A sú tiež prípady, kde síce ide o distribúciu, ale túto nikto kvalifikovane nevykonáva a ide to viac menej samospádom a v rozpore zo súčasnou legislatívou. Najzásadnejším rozporom je skutočnosť, že odberatelia pripojení do takejto miestnej distribučnej sústavy si nemôžu vybrať iného (lacnejšieho) dodávateľa, pretože takúto zmenu nemajú u koho vykonať (častý prípad nákupných centier).

Vlastníte trafostanicu, prevádzkujete rozvody, uhrádzate náklady súvisiace s  prevádzkou (v zmysle platnej legislatívy bez licencie môžete len neziskovo preúčtovávať energie) a potom je treba zaplatiť revíziu, opravu či rovno rekonštrukciu zariadení? Potrebujete licenciu na podnikanie v elektroenergetike - distribúcii. Komplikované? Áno vyžaduje to odbornosť a tím ľudí.

Práve pre takýchto (ne)prevádzkovateľov miestnych distribučných sietí, sme sme prišli s ponukou prevzatia ich MDS do správy. Zverte nám vašu trafostanicu. Zaplatíme vám za ňu prenájom, zainvestujeme do fakturačných meradiel (výmena, ciachovanie, plombovanie). Prevezmeme za vás technickú i legislatívnu zodpovednosť za zariadenie a odbremeníme vás od každomesačného papierovania.

My ako váš nový distribútor a prevádzkovateľ miestnej distribučnej siete vám okrem nájomného poskytujeme aj:

  • Optimalizáciu nákladov - nastavovanie rezervovanej kapacity, maximálnej rezervovanej kapacity, veľkosti ističov.
  • Nonstop infolinku pre potreby zákazníkov v prípade porúch.
  • Promptné vybavenie zmien na vašich OM (istič, tarifa, odberateľ).
  • Vybavenie požiadaviek bez nutnosti navštíviť centrálu (online dispečing).
  • Fakturácia podľa skutočne nameraných hodnôt.
  • Výhodné ceny komodít.

Ďalšou výhodou je, že nemusíte prísť k nám. Pre zákazníkov vo vašej distribučnej sieti zriadime pracovisko priamo v areáli.

Viac informácií vám v prípade záujmu poskytneme na osobnom stretnutí, kde vám detailnejšie predstavíme celý model našej spolupráce. Staňte sa našou jedenástou MDS.