Energetické poradenstvo

V minulosti bolo samozrejmosťou, že každá väčšia spoločnosť mala svojho energetika. V menších firmách bola táto funkcia často pridružená ešte k nejakej inej, napr. plánovač, kontrolór a pod. V súčasnosti tieto činnosti suplujú tzv. facility manažéri, prípadne si ich vykonávajú priamo konatelia jednotlivých spoločností.

Každodenne sa stretávame s prípadmi, keď je táto práca vykonávaná neodborne, prípadne úplne absentuje. Na faktúrach sa objaví pokuta za nedodržanie distribučných podmienok, ktorej hodnota je taká vysoká, že by jej výška pokryla aj ročný plat samotného firemného energetika. Ak by mal samotný konateľ nejakej výrobnej spoločnosti sledovať energetickú a finančnú legislatívu, daňové pravidlá a veľa iného, v konečnom dôsledku by mu absolútne nezostal čas na samotné riadenie svojej spoločnosti.

Tu prichádzame my s ponukou pre našich odberateľov, keď im ponúkame službu a možnosť nahradenia firemného energetika touto našou službou. Zamestnávame odborníkov, technikov i kmeňového energetického audítora, sledujeme neustále legislatívu, trh, novinky, máme softvérové riešenia. Vieme zabezpečiť prístupy k vašim spotrebám a iným dôležitým energetickým dátam a v neposlednom rade máme vytvorené silné partnerstvá pri modernizácií energetiky, tepelného hospodárstva, osvetlenia, klímy a pod. Radi sa komplexne postaráme o vašu energetiku.

Ozvite sa nám a my vám predstavíme všetky činnosti, ktoré pre vás môžeme urobiť.