Energetický audit

Tento rok niektorí ľudia v energetickom prostredí nazývajú aj „rokom energetických auditov“, je to s toho dôvodu, že všetky veľké podniky musia mať do 5. decembra 2015 vykonaný energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s., dodávateľ plynu, elektriny, tepla a distribúcie, vám ponúka vypracovanie energetického auditu v zmysle novej legislatívy s prípadnou nadväznosťou na čerpanie zdrojov z Operačných programov EU. Prípadne Vám vieme ponúknuť aj možnosť partnerského financovania návrhov opatrení vychádzajúcich zo samotného auditu. V prípade vzájomnej dohody na odbere komodít (elektrina, plyn) od našej spoločnosti Vám vieme ponúknuť tento audit aj bezplatne.

Najčastejšie otázky?

Kto je povinný mať Energetický Audit?

§ 14 Energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014

(1) Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie a) energetického auditu aspoň raz za štyri roky alebo b) energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva

  • Počet zamestnancov 250 a viac
  • Ročný obrat 50 mil. EUR a viac
  • Ročná súvaha 43 mil. EUR a viac

* Smernica EÚ 2003/361

 

Do kedy má byť audit vykonaný?

Všetky veľké podniky majú mať energetický audit vykonaný do 5.12.2015

 

Čo sa stane ak si svoju povinnosť veľký podnik nesplní a nebude mať energetický audit?

Povinnosť vykonať energetický audit pre veľký podnik vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Tento zákon definuje aj finančné sankcie v rozmedzí od 5 000 EUR do 30 000 EUR pre veľké podniky. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 321/2014 Z.z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Preto ak spadáte do kategórie veľkého podniku odporúčame Vám si túto povinnosť splniť.

Náš názor

Vykonanie energetického auditu nemá byť len „povinnou jazdou“. Audit je opodstatnený tým, že skutočne hľadá racionálne a úsporné opatrenia. Tým odborníkov vám pripraví analýzu o energetickej bilancii podniku, navrhne opatrenia smerujúce k úsporám, zavedie ich monitorovanie. Zostane už len na Vás či súbor navrhovaných opatrení aj zrealizujete.