MAGNA ENERGIA a verejné obstarávanie

V rámci pôsobenia  na trhu s energiami sa naša spoločnosť  aktívne zúčastňuje verejných súťaží v oblasti energetiky.  Aj v tomto sektore trhu dosahujeme nemalé úspechy.  Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam v tejto oblasti, pravidelnému sledovaniu výziev a schopnosti preukázať splnenie podmienok účasti vo verejných súťažiach sme dodávateľom pre mnoho významných verejných inštitúcií.

MAGNA ENERGIA a.s. je zapísaná v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod registračným číslom 2013/08-PO-D0781.