Idea pre MAGNU - odpovede na otázky

Ako budú prebiehať obhliadky riešeného územia?

Pre súťažiacich sú naplánované dva termíny organizovaných obhliadok areálu na adrese Bratislavská 101, 921 01 Piešťany (parkovanie a vstup z Bratislavskej ulice): pondelok 25. 01. 2021 o 10:00 a pondelok 01.02. 2021 o 10:00. EDIT: Pre veľký záujem pridávame aj ďalší termín spoločnej obhliadky: pondelok 8.2.2021 o 10:00.

Na prehliadky nie je nutné sa vopred registrovať. Uvedené prehliadky sa uskutočnia s dodržaním všetkých protiepidemických opatrení. Sprístupnenie areálu zabezpečuje p. Moravčík +421 911 222 606. Pre individuálnu obhliadku v inom čase kontaktujte sekretára súťaže: martina.babelova@magnaea.sk  / +421 904 548 964; +421 33 791 5709.

Nefunguje mi stiahnutie súťažných pomôcok. Čo mám robiť?

Na základe upozornenia sme zistili, že pri použití niektorých prehliadačov je problém so sťahovaním väčšieho súboru obsahujúceho súťažné pomôcky. Preto sme na webstránke zmenili link na sťahovanie za nový. V prípade potreby si podklady môžete stiahnuť aj cez Dropbox alebo cez Google Drive, prípadne cez Mega Drive.

V případě použití jiných záběrů (nahrazení předepsaných) pro zákres z důvodu lepší vypovídající hodnoty a čitelnosti nově navrženého stavu povede k vyloučení z posuzování nebo toto řešení bude akceptováno?

Odporúčame, aby boli k prezentácii dvoch pohľadov použité predpísané pohľadové fotky. Pri zachovaní rovnakého bodu snímania a perspektívy fotografie je však možné použiť aj vlastné zábery. Ďalšie pohľady, ktoré lepšie ilustrujú návrh, môžu byť súčasťou voľnej prezentácie. 

Je možné v návrhu uvažovať s možnosťou presunu existujúceho komína alebo je jeho poloha záväzná?

Odporúčame riešenia, ktoré budú čo najviac pracovať s pôvodnou hmotou a tým minimalizovať búranie a šetriť prostriedky. Ak to však vyžaduje návrh, je možné rátať s novým usporiadaním priestorov, vrátane nového umiestnenia technických zariadení.

Máte k dispozícii pôvodný stav objektu administratívy bez neskorších úprav?

Bohužiaľ, podklady viažuce sa k pôvodnej podobe historického objektu sa nezachovali v archíve a nemáme ich k dispozícii. 

V zadaní je požiadavka na parkovanie pre klientov a zamestnancov na povrchu. Je možné uvažovať aj s možnosťou podzemného parkovania?

Pri parkovacích plochách preferujeme riešenie, ktoré bude minimalizovať investičné náklady. Odporúčané je preto riešenie parkovania na povrchu, prípadne inak, ak to vyžaduje koncept návrhu. 

Ako funguje zmluvné oddelenie? Je princíp fungovania ako v banke, keď si sadnú zamestnanci za stôl s klientom alebo skôr to funguje skrz prepážky ako na pošte?

Firma uprednostňuje osobnejší prístup ku klientom a kontakt sa nedeje cez prepážky. Zákazník je po príchode do firmy v prvom kontakte s pracovníkmi na recepcii. Tu sa vybavuje prijímanie platieb a základné otázky. V prípade, že klient potrebuje konzultáciu, pracovník, ktorý problematiku rieši, ho vezme do zasadačky, prípadne na svoje oddelenie. Na zmluvnom oddelení je v súčasnosti stôl pre rozhovor s klientom, ktorý je súčasťou open-space priestoru zmluvného oddelenia. Klienti tu netrávia veľa času, zvyčajne len čakajú na vytlačenie alebo podpis zmluvy.

Aká je preferovaná poloha kancelárie generálneho riaditeľa vo vzťahu k recepcii alebo k právnemu oddeleniu? Bezprostredné prepojenie na recepciu a cez chodbu na právne oddelenie alebo bezprostredné prepojenie na právne oddelenie a cez chodbu na recepciu?

Preferovaným riešením kancelárie riaditeľa je mať priame prepojenie na recepciu a blízke prepojenie na právne oddelenie.

Je nutné dodržať prestrešený parking pre karavan a akú rolu hrá v rámci fungovania firmy? Alebo je možné uvažovať o prípadnom prenájme parkingu pre karavan niekde v blízkosti sídla a neparkovať karavan priamo na pozemku a neovplyvňovať tak státím pre karavan celkový návrh (zvýšené nároky na dimenzie parkovacieho státia hlavne výškové nároky...nepríde nám to zmysluplné)?

Vytvorenie parkovacieho miesta pre súkromný karavan majiteľov firmy je pri súťažných návrhoch odporúčané. V rámci fungovania firmy nehrá rolu.

Je v layoute súťažného panelu nutné dodržať mierku pôdorysov 1:200? Mohla by byť iby podrobnosť v mierke 1:200 a pôdorysy trochu väčšie?

Odporúčaná jednotná mierka výkresov bola zvolená pre zobrazenie požadovanej podrobnosti a možnosti porovnania jednotlivých súťažných návrhov. Aj vzhľadom na ostatné náležitosti súťažných panelov odporúčame mierky výkresov dodržať.

S akým počtom bicyklových miest treba počítať?

V súčasnosti využíva na cestu do práce bicykel približne 10 zamestnancov firmy. Ostatní prichádzajú peši a len niektorí autom. Keďže sa nové sídlo bude nachádzať ďalej od centra, je možné, že mobilita zamestnancov sa zmení. Preto treba rátať s väčším počtom miest pre parkovanie bicyklov. Aj vzhľadom na cyklistický charakter Piešťan odporúčame 15 až 20 miest. 

Aké je zloženie zamestnancov firmy Magna? Či plánovať skôr workout / fitness zónu alebo pingpong / kalčeto alebo masáže hlavy / knižnicu?

Vítaná je variabilita aktivít. Časť zamestnancov sa aktívne venuje športu, preto by prijali možnosť športových aktivít pred, počas alebo po práci. Iní zamestnanci by radi trávili čas v príjemnom prostredí s možnosťou socializácie, ktorého súčasťou môže byť aj knižnica alebo podobný oddychový priestor. Všetci však ocenia kvalitný exteriérový priestor na sedenie, neformálny kaviarenský alebo detský kútik. V súčasných priestoroch je napríklad najvyužívanejšia spoločná terasa, o ktorej zeleň sa starajú sami zamestnanci. Cieľom firmy nie je nútiť zamestnancov realizovať svoje hobby v práci za účelom odbúrania stresu či zvýšenia produktivity, ale skôr vytvoriť prostredie, kde sa každý bude cítiť príjemne.

Je rozloženie prezentačných panelov záväzné? Obsah, chápeme, že áno. 

Obsah aj rozloženie panelov sú odporúčané. Predpísaná forma bola zvolená pre jednoduchšie porovnanie jednotlivých návrhov.

Existuje nejaká pomôcka na vypĺňanie tabuľky s bilanciou plôch? Nejde o samotné podlažné plochy, skôr o jednotkovú cenu za meter štvorcový v dosť špecifických kategóriách (spevnené plochy, zelené plochy, administratíva, oddychové zóny, atď. ) Z čoho by sme mali čerpať pri týchto položkách?

Výpočet ceny by mal vychádzať z rozpočtových ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku a mal by reflektovať Vami navrhované a predpokladané stavebné úpravy, povrchové úpravy a materiály.  

Dve axonometrie s pohľadom zhora z ulice a z dvora sú povinné alebo je možnosť ich nahradiť perspektívou tiež zhora z ulice a z dvora? Teda by sa pohľad nemenil, len štýl zobrazenia - perspektíva namiesto axonometrie.

Súťažné panely by mali obsahovať priestorové zobrazenie návrhu. Pre lepšie porovnanie s ďalšími návrhmi odporúčame použiť axonometrické zobrazenie. 

Môže byť uvedený v identifikačných údajoch "účastník" firma a "autori" osoby nezamestnané v tejto firme?

Identifikačné údaje účastníka predstavujú kontaktnú a zodpovednú osobu / spoločnosť za podaný návrh. Autori predstavujú kolektív osôb, ktoré spolu vytvárali návrhu. Autori nemusia byť v právnom vzťahu s účastníkom.

Naspäť na stránku Idea pre Magnu