Kontaktný formulár

Vyberte jednu z možností:

Uveďte prosím telefónne číslo pre prípad vyjasnenia.
Dokedy máte viazanosť u súčasného dodávateľa (nájdete na zmluve, alebo zistíte telefonicky)
Minimálne koľko mesiacov pred uplynutím viazanosti je potrebné podať výpoveď?
Vložte 16 znakový kód - Nájdete ho vo vašej faktúre (príklad: 24ZZS1234567890N)
Sadzba D1-D8, najdete ju vo faktúre. Priklad
Napríklad: 1x25A, alebo 3x40A (1 a 3 je počet fáz)
kWh
1T (D1, D2) v kWh, VT/NT (D3-D8) v kWh
len ak ste u dodávateľa ZSE alebo VSE
Spôsob úhrady
Prílohy
Napríklad list vlastníctva, návrh na vklad s pečiatkou katastra nehnuteľností, nájomná zmluva, príp. iný doklad preukazujúci právo využívať OM), prípadne pripojovaciu zmluvu s distribučnou spoločnosťou
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx xls xlsx zip.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx xls xlsx zip.
e-služby
Napíšte nám o aký produkt máte záujem, prípadne ďalšie informácie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Dokedy máte viazanosť u súčasného dodávateľa (nájdete na zmluve, alebo zistíte telefonicky)
Minimálne koľko mesiacov pred uplynutím viazanosti je potrebné podať výpoveď?
Vložte 20 znakový kód. Nájdete ho vo vašej faktúre (príklad: SKSPPDIS000123456789)
Vložte ulicu, číslo domu, mesto, PSČ.
Sadzba D1-D4, najdete ju vo faktúre. Priklad
kWh
Hodnotu uveďte v kWh. Orientačne platí: 1 m3 <=> 10,69 kWh.
Spôsob úhrady
e-služby
V prípade potreby nám napíšte ďalšie informácie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
MWh
Spotreba v MWh.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp pdf.
(1, 2, 3-mesačná...)
Napríklad: Charakter odberu – priemyselná výroba, služby, verejné osvetlenie
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
MWh
Spotreba v MWh.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp.
(1, 2, 3-mesačná...)
Napríklad: Typ využitia – technologický, vykurovací profil
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu