Kontaktný formulár

Vyberte jednu z možností:

Vyberte jednu z možností, ak poznáte spoju aktuálnu spotrebu.
Vyberte jednu z možností, ak poznáte spoju aktuálnu spotrebu.
Ak neviete, akú máte sadzbu za elektrinu, vyberte si z ponuky.
Ak neviete, akú máte sadzbu za plyn, vyberte si z ponuky. Môžete vybrať aj viac možností.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra ZSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra SSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za elektrinu (D1 - D5) Vzorová faktúra VSE.
Popis: Vyberte vašu aktuálnu sadzbu za plyn (D1 - D8) Vzorová faktúra SPP.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu v jednotnej alebo vysokej tarife.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu v nízkej tarife.
Vložte svoju priemernú ročnú spotrebu.
Počet fáz ističa je povinný, ak máte tarifu D4 alebo D5.
Veľkosť ističa je povinná, ak máte tarifu D4 alebo D5.
Uveďte prosím telefónne číslo pre prípad vyjasnenia.
Dokedy máte viazanosť u súčasného dodávateľa (nájdete na zmluve, alebo zistíte telefonicky)
Minimálne koľko mesiacov pred uplynutím viazanosti je potrebné podať výpoveď?
Vložte 16 znakový kód - Nájdete ho vo vašej faktúre (príklad: 24ZZS1234567890N)
Sadzba D1-D8, najdete ju vo faktúre. Priklad
kWh
1T (D1, D2) v kWh, VT/NT (D3-D8) v kWh
len ak ste u dodávateľa ZSE alebo VSE
Spôsob úhrady
Prílohy
Napríklad list vlastníctva, návrh na vklad s pečiatkou katastra nehnuteľností, nájomná zmluva, príp. iný doklad preukazujúci právo využívať OM), prípadne pripojovaciu zmluvu s distribučnou spoločnosťou
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx xls xlsx zip.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx xls xlsx zip.
e-služby
Odporúčateľ
Napíšte nám o aký produkt máte záujem, prípadne ďalšie informácie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Dokedy máte viazanosť u súčasného dodávateľa (nájdete na zmluve, alebo zistíte telefonicky)
Minimálne koľko mesiacov pred uplynutím viazanosti je potrebné podať výpoveď?
Vložte 20 znakový kód. Nájdete ho vo vašej faktúre (príklad: SKSPPDIS000123456789)
Vložte ulicu, číslo domu, mesto, PSČ.
Sadzba D1-D4, najdete ju vo faktúre. Priklad
kWh
Hodnotu uveďte v kWh. Orientačne platí: 1 m3 <=> 10,69 kWh.
Spôsob úhrady
e-služby
Odporúčateľ
V prípade potreby nám napíšte ďalšie informácie.
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
MWh
Spotreba v MWh.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp.
Napríklad: Charakter odberu – priemyselná výroba, služby, verejné osvetlenie
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu
MWh
Spotreba v MWh.
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png bmp.
Napríklad: Typ využitia – technologický, vykurovací profil
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu