MAGNA ENERGIA a.s.

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. je najväčším alternatívnym dodávateľom energií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je plne súkromnou slovenskou spoločnosťou bez účasti zahraničného kapitálu. Je stabilným a spoľahlivým partnerom. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007 a na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Ako prvá v SR začala od 1.1.2008 realizovať dodávku elektriny aj pre domácnosti. Dnes dodáva elektrinu i plyn zhruba desaťtisícom domácností a viac ako dvadsaťtisícim firmám. Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. vyznáva filozofiu trvalo udržateľného rozvoja a elektrinu domácnostiam dodáva z obnoviteľných zdrojov.

Významnou službou, ktorú spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. poskytuje svojim klientom je energetický audit a komplexné energetické poradenstvo. Nemenej dôležitou líniou podnikania je správa miestnych distribučných sietí a energetických spoločenstiev či projekty verejného osvetlenia v municipalitách.

V prípade záujmu o využitie služieb spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. či už pre Vašu domácnosť alebo pre Vašu firmu kontaktujte obchodného riaditeľa Ing. Lukáša Moravčíka:
lukas.moravcik@magnaea.sk
0911 583 801
www.magna-energia.sk