Dotazník spokojnosti zákazníkov

1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný
1 - spokojný, 5 - nespokojný