Elektronické služby

Aktivujte si zasielanie faktúr a dôležitých informačných správ emailom.
Skrátite tým čas, za ktorý sa k vám informácie dostanú a navyše si ich takto môžete pohodlne archivovať v mailovej schránke.

Upomienka zasielaná formou SMS nie je spoplatnená.

 

Číslo zákazníckeho účtu nájdete na faktúre

Informačné SMS správy a emaily
Elektronická faktúra
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu