Elektronické služby

Týmto formulárom môžete požiadať o aktiváciu ponúkaných elektronických služieb.

Číslo zákazníckeho účtu nájdete na faktúre

Informačné SMS správy a emaily
Elektronická faktúra
Faktúra poštou aj emailom
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu