Všeobecné údaje k vytvoreniu RIEŠENIA využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti

Miesto realizácie
Opis aktuálneho stavu
...ak áno, aké?
Zateplenie, výmena okien a podobne
Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s GDPR si prečítajte tu