MDS - prehľad voľných kapacít

Voľné kapacity v našich MDS pre pripojenie zdrojov

Označenie
Názov MDS
EIC
MRK Zdroj v MDS
trafostanice [kW] [kW]
TS 0274-000 LAREA 24ZZS8002840000Y 650  
TS 0062-131 ŠHK Piešťany 24ZZS8208400000I 350  
TS 0865-000 SAAR BA 24ZZS8014270000X 200  
  SAAR BB 24ZSS91005870008 218  
TS 1352-000 DIVARI 24ZZS7002288000N 120  
TS 0084-238 AQUA RELAX 24ZZS4000053337K 350 197,12
  Mlyny PN 24ZZS8202820000Q 1000  
  West park Nitra-Lužianky 24ZZS4000090960T 1000  
  CENTROOM 24ZZS70943160008 125  
TS 0065-012 GRS TS2 24ZZS40000014769 550  
TS 0065-013 GRS TS3 24ZZS40000348830 400  
  GRS TS5 24ZZS70600960003 560  
TS 0068-216 HOSS CORP 24ZZS4000058920P 350  
TS 1739-000 SKY BOX 24ZZS4000001323Y 922