Energetický audit

Zákon č. 476/2008 Z.z. – Energetický audit

Povinnosť absolvovať energetický audit do konca roku 2011 sa týka všetkých priemyselných firiem na Slovensku s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Povinný je aj pre pôdohospodárov. V ich prípade je dolný limit stanovený na 2 500 MWh a horný limit na 10 000 MWh. Väčší spotrebitelia energie si musia podľa Zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie dať audit vykonať do konca roka 2013.

Ak audit nebudú mať, maximálna sankcia môže dosiahnuť až 30 tis. €. Sankcia by však nemala byť jediným dôvodom na vypracovanie auditu.

Výsledkom každej dôslednej analýzy spotreby energie by totiž mal byť návrh súborov opatrení, ktorých realizácia môže prispieť k významným energetickým i finančným úsporám. Presvedčili sa o tom mnohé firmy, ktoré si v minulosti za energetický audit zaplatili, hoci im to zákon neprikazoval.

Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s., dodávateľ plynu, elektriny, tepla a distribúcie, vám ponúka vypracovanie energetického auditu v zmysle novej legislatívy s prípadnou nadväznosťou na čerpanie zdrojov z Operačných programov EU. Prípadne Vám vieme ponúknuť aj možnosť partnerského financovania návrhov opatrení vychádzajúcich zo samotného auditu. V prípade vzájomnej dohody na odbere komodít (elektrina, plyn) od našej spoločnosti Vám vieme ponúknuť tento audit aj bezplatne.