PREVEZMEME VAŠU MDS

Poskytneme optimalizáciu nákladov - nastavovanie RK, MRK, vybavenie zmien na vašich OM (istič, tarifa, odberateľ), online dispečing, fakturáciu podľa skutočne nameraných hodnôt, informatizáciu o odstávke, výhodné ceny dodávok, nonstop poruchovú infolinku.