Aké témy najviac zaujali na workshopoch?

Diskusné fóra nám potvrdili, že odberateľom nie je rozumné využívanie energií ľahostajné

Séria šiestich workshopov o efektívnom prístupe k vlastnej výrobe a spotrebe elektriny prilákala v šiestich obciach a mestách takmer dve stovky návštevníkov. „Aj týmto spôsobom by sme sa im chceli poďakovať nielen za účasť, ale aj množstvo otázok či zaujímavých podnetov, ktoré nám položili a sprostredkovali. Teší nás, že ľudí na Slovensku zaujíma, ako môžu využívať energie efektívnejšie, nie je im ľahostajná ekológia a majú kladný vzťah aj k inováciám v energetike,“ hovorí Martin Ondko predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MAGNA ENERGIA.

Návštevníkov workshopov zaujala predovšetkým novinka v produktovom portfóliu Magny – Zdieľanie elektriny. Tá umožňuje podeliť sa o prebytky z vlastnej výroby elektriny s inými odberateľmi. Dozvedeli sa napríklad to, že do zdieľania sa môže zapojiť neobmedzený počet odberateľov, ak im to dáva ekonomický zmysel, že elektrinu si medzi sebou môžu zdieľať aj viacerí výrobcovia s fotovoltikou, nespotrebovaná elektrina sa následne ukladá do Požičovne, ak ju má klient aktivovanú. Prípadne môžu zákazníci využiť ponuku Magny na výkup elektriny vyrobených z obnoviteľných zdrojov.  Zdieľanie elektriny však nie je možné medzi fyzickými a právnickými osobami navzájom, vždy musí ísť o odberateľov, ktorí patria buď do rezidenčného alebo podnikového segmentu.

Hostia workshopov sa viac dozvedeli aj o možnosti nabíjania elektromobilov v noci za výhodnú cenu od 30 eur za MWh, ktorá bude platiť aj pre budúci rok. Nárok na ňu majú zákazníci s dynamickou tarifou E-AUTO. Pre porovnanie, jednotarifné produkty v regulovanej cene sú pre roky 2023 a 2024 stanovené na 73 eur/MWh.

Dobrou správou je aj zrušenie obmedzenia, ktoré neumožňovalo vrátenie zapožičanej elektriny z Požičovne v rannej a večernej tarife. „Dôvodom jeho zavedenia boli veľké cenové rozdiely medzi dňom, kedy fotovoltiky dodávajú elektrinu do siete a rannou a večernou špičkou. Dnes už rozdiely nie sú také priepastné. Preto sme pre domácnosti toto obmedzenie zrušili až do odvolania. Pre firemných odberateľov tak plánujeme urobiť od 1. januára 2024, to za podmienky, že sa na trhu nič nezmení,“ priblížil Hoang Nguyen Khac, projektový manažér Magny pre obnoviteľné zdroje energií.

Hostí workshopov zaujali aj rozdiely medzi tradičnými spotovými cenami s aditívom a dynamickou spotovou tarifou. Tá delí deň na štyri časové pásma s rozdielnymi aditívami, ktoré sú v noci dokonca mínusové. Odberateľom, ktorí majú o tento typ produktov záujem, vie Magna poradiť aj individuálne na základe priebehu ich spotreby.

Aj vďaka ľuďom, ktorí prijali pozvanie na naše stretnutia, sme sa dozvedeli viac o tom, čo ich zaujíma, aké inovácie očakávajú a aký je ich postoj k novinkám vo svete energetiky. To nám umožní pripraviť pre nich opäť o niečo lepšie služby. Za to im patrí veľká vďaka a chceli by sme ubezpečiť, že otázkam a podnetom nielen našich klientov sme otvorení aj mimo workshopov a oficiálnych diskusných fór,“ dodáva Martin Ondko.

 

Viac k otázkam a odpovediam, ktoré na diskusných fórach zazneli, sa dozviete v sekcii Často kladené otázky pri jednotlivých produktoch.