Ako sa uchádzať o pomoc pri vysokých cenách energií

Pre množiace sa žiadostí o zaradenie medzi zraniteľných odberateľov mimo domácností a následnej nutnosti pregenerovania výšky preddavkových platieb s regulovanými cenami vás týmto informujeme o podmienkach k zaradeniu do tejto kategórie odberateľov.

Všetky dôležité informácie sú zhrnuté v priloženom PDF súbore: