AKTUÁLNA INFORMÁCIA

Vážení odberatelia,

Posledné dni priniesli situácie, ktoré si vyžadujú osobitné postupy a riešenia.

V snahe zabezpečiť plynulé dodávky elektriny a plynu sme sa aj my pridali k všetkým energetikom, ktorí dbajú o zachovanie štandardov, na ktoré sú odberatelia energií zvyknutí.

Zamestnanci našej spoločnosti pracujú v značnej miere z domu, prítomnosť na pracovisku je minimalizovaná. Chceme vás preto požiadať o obmedzenie  návštev v sídle našej spoločnosti, ako aj o obmedzenie elektronickej komunikácie a korešpondencie len na nevyhnutnú mieru.

Veríme, že my a aj vy svojim zodpovedným prístupom a rešpektovaním všetkých opatrení, ktoré si súčasnosť vyžaduje, prispejeme k zachovaniu našej vzájomnej spolupráci.  

Držme si palce.

MAGNA ENERGIA