Alternatívny produkt k Variabilnej tarifikácií pre firmy

Vzhľadom na to, že  aktuálne platný cenník variabilnej tarifikácie bol tvorený v čase vysokých cien na všetkých trhoch s elektrinou, ponúkame vám alternatívny produkt. Reagujeme tak na výrazný pokles spotového trhu. Od 1.3.2023 sme pristúpili k tvorbe nového produktu, ktorý sa odvíja od aktuálnych cien na trhu v danom mesiaci.

Nový produkt je založený na báze cien krátkodobého trhu s elektrinou ktorý zabezpečuje štátna akciová spoločnosť OKTE Bratislava (www.okte.sk). Cena je vyhodnotená ako aritmetický priemer cien časových blokov, ktoré zostávajú v tom istom rozdelení, ako doteraz (prehľad nižšie). V prehľade sú uvedené výsledné ceny v časových pásmach tak, ako vyšli výpočtom za február. Uvedený cenník je teda orientačný a podľa vývoja trhu, bude každý mesiac rozdielny.

Informácia o cenách SPOT-u podľa www.okte.sk je dostupná na adrese:

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/celkove-vysledky-dt/

Označenie časového bloku Časový blok Cena [Eur/MWh]
Noc 22:00 - 06:00 120,46
Ráno/Večer 06:00 - 09:00 /
19:00 - 22:00
234,66
Predpoludnie 09:00 - 13:00 177,45
Popoludnie 13:00 - 19:00 209,31

 

Produkt je možné spojiť aj s Požičovňou elektriny.