Cena elektriny pre domácnosti by mala stúpnuť o desať percent

Elektrina pre domácnosti by mala od januára 2019 zdražieť. Vyplýva to zo zhruba 28-percentého rastu cien na komoditnej burze v Prahe za prvých šesť mesiacov tohto roka. Medziročne stúpli z 31,77 na 40,45 eura za MWh. Práve vývoj na tejto burze v období prvého polroka 2018 slúži ako východisko aktuálne platného regulačného vzorca.

V porovnaní s prvým polrokom 2017, od ktorého sa odvíjali ceny pre tento rok, došlo k výraznému zdraženiu elektriny. Keďže silová elektrina má na koncovej cene pre domácnosti ani nie polovičný podiel, zdraženie by malo byť výrazne miernejšie než štvrtinové. Ak nedôjde k okresaniu ostatných zložiek koncovej ceny, napríklad distribučných poplatkov či TPS, domácnosti môžu očakávať približne desaťpercentný nárast.

My sme sa rozhodli zverejniť už dnes koncovú cenu silovej elektriny platnú pre našich zákazníkov od januára 2019 vo výške 48,25 €/MWh. Novinkou je, že bude jednotná pre úplne všetky tarify.

Dôvodom tohto kroku je prístup distribučných spoločností, ktoré nie sú ochotné zjednotiť tarify v rámci Slovenska a dokonca ani definovať pravidlá fungovania dvojtarifov - časy spínania medzi tarifami. Podľa platných regulatív má totiž každá domácnosť v tarifách D5 a D6 denne nárok na minimálne 20 hodín dodávok v nízkej tarife (NT), zvyšné 4 hodiny môže byť takzvaná „drahá“ elektrina (vysoká tarifa - VT). „V praxi však distribučky upustili od prepínania medzi VT/NT úplne, alebo to robia veľmi rôznorodo.  Vďaka novozavádzaným meraniam typu IMS sme zistili, že máme odberateľov, ktorý vo VT majú 0 % svojej spotreby, no máme odberateľa, ktorý si pripláca, pretože vo VT má až 70 % spotreby.  Keďže diskusie s distribučnými spoločnosťami k tejto téme nepriniesli žiadny pokrok,  rozhodli sme sa, že  nebudeme náhodne časť odberateľov znevýhodňovať a ani zvýhodňovať. Všetkým ponúkneme rovnako férovú jednotarifnú cenu.

Riešením pre domácnosti, ktoré nechcú čeliť vyšším faktúram, je zmena prístupu k spotrebe elektriny. Môžu sa ju pokúsiť plošne znížiť, prípadne presunúť do hodín, kedy je energia lacnejšia. „Viactarifný produkt, ktorý zohľadňuje reálnu cenu elektriny počas dňa, budeme naďalej ponúkať pre odberateľov s inteligentným meracím systémom. Túto štvortarifnú variabilnú tarifikáciu ponúka MAGNA ENERGIA ako jediný produkt tohto druhu na našom trhu.