Cenník elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2020

Spoločnosť MAGNA ENERGIA sa dlhodobo usiluje o maximálnu transparentnosť a preto Vám aj tentokrát oznamujeme ceny pre rok 2020 v dostatočnom predstihu. Záleží nám na tom, aby ste mali dostatok času si ceny naštudovať a porovnať s ponukou konkurencie. Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré upravilo cenové rozhodnutie pod číslom 0001/2020/E.

Od 1.1.2020 stanovujeme cenu za dodávku elektriny nasledovne:

pre domácnosti     59,9083 €/MWh (jednotná cena pre sadzby DD1 až DD8)

pre malé podniky   62,7514 €/MWh (jednotná cena pre sadzby DMP3 až DMP7)

Tieto sumy nezahŕňajú ostatné poplatky spojené s distribúciou elektriny a ostatnými s tým súvisiacimi službami a poplatkami. Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto stanovená úradom je 0,75 €/mesiac.

Ceny pre rok 2020 vychádzajú z faktu, že elektrina na burze výrazne zdražela. V období, ktoré berie regulátor do úvahy, jej ceny stúpli o približne 28 percent. Tento vývoj sa zákonite premieta aj na sadzbách pre konečných odberateľov.

Aj pre rok 2020 zostávajú všetky ceny v  jednotlivých tarifách rovnaké. Dôvodom je prístup distribučných spoločností, ktoré prepínanie medzi vysokou a nízkou tarifou vykonávajú rôznorodo tak, že niektorých odberateľov výrazne zvýhodňujú a niektorých poškodzujú.  Náhradou za dvojtarifové produkty sú riešenia s variabilnou tarifikáciou, ktorú ponúkame pre tých odberateľov, ktorí sú vybavení novým typom merania, tzv. IMS (inteligentný merací systém). Vďaka tomuto spôsobu merania máme k dispozícii ročne až 35 040 hodnôt spotreby v 15-minútových intervaloch (namiesto pôvodnej jednej resp. dvoch hodnôt ročne).

Vďaka IMS sme pristúpili k ponuke pre domácnosti v tzv. variabilnej tarifikácii, kde sú pre rok 2020 stanovené ceny pre 4 tarify s uplatnením 18% zľavy cez víkendy. Odberatelia s variabilnou tarifikáciou dokážu k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie, čo nám umožňuje nakúpiť elektrinu výhodnejšie. Tento benefit radi posúvame ďalej koncovým odberateľom. V priemere sme tak schopní ponúknuť až o 5 percent nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu.

Ceny jednotlivých taríf sú jednotné pre všetkých odberateľov a sú nasledovné:

Súčasťou našej ponuky variabilnej tarifikácie, ktorá Vám dáva priestor na riadenie svojej spotreby s optimalizáciou nákladov, sú aj tieto možnosti:

  • Sledovanie spotreby cez web iportal.magna-energia.sk alebo v mobilnej aplikácii MagnApp
  • Zrušenie preddavkových faktúr (tzv. záloh) a zasielanie iba mesačných vyúčtovacích faktúr 
  • Zasielanie mesačných preddavkových faktúr (tzv. záloh) a odloženie splatnosti mesačných vyúčtovacích faktúr (rovnomerné mesačné platby aj naďalej, zúčtovanie 2x ročne)
  • Poradenstvo pri optimalizácii Vašej spotreby

Pevne veríme, že nám zostanete verní aj v budúcom roku.