Cenník elektriny pre domácnosti na rok 2022

Vážení odberatelia elektriny v domácnostiach,

v zmysle novely vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z.  došlo k avizovanej zmene cenového rozhodnutia. Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA sa dlhodobo usiluje o maximálnu transparentnosť a preto sme Vám ceny pre rok 2022 oznámili v dostatočnom predstihu.

Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré upravilo cenové rozhodnutie pod číslom 0083/2022/E.

Pre rok 2022 upravujeme cenu za dodávku elektriny pre domácnosti pre všetky sadzby od DD1 až po DD8 na hodnotu:

69,00 EUR/MWh bez DPH

Všetkým našim odberateľom dávame zľavu, cena elektriny vo vysokej tarife je zhodná s cenou v nízkej tarife. Aj pre rok 2022 tak zostávajú všetky ceny v jednotlivých tarifách rovnaké.

Táto suma nezahŕňa ostatné poplatky spojené s distribúciou elektriny a ostatnými s tým súvisiacimi službami. Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto stanovená úradom je:

1,10 EUR/mesiac bez DPH

Cenník kompletných nákladov za dodávku elektriny vrátane všetkých regulovaných poplatkov pre rok 2022 nájdete v sekcii cenník

Sme presvedčení, že nám zostanete verní aj v roku 2022.