Cenník pre regulovanú dodávku elektriny domácnostiam na rok 2018

Vážený odberatelia energií od MAGNA ENERGIA a.s.,

stabilná dodávka elektrickej energie a zemného plynu je len začiatkom služieb, ktoré Vám ponúkame. MAGNA ENERGIA a.s. garantuje všetkým svojim odberateľom férovú cenu na celé obdobie zmluvného vzťahu už pri podpise zmluvy. Vzhľadom na kontinuálny rast cien na komoditnej burze naša spoločnosť ako prvá z dodávateľov elektrickej energie na Slovensku poslala ÚRSO návrh na stanovenie cien pre domácnosti pre rok 2018, aby sme Vás vedeli čo najskôr informovať o nových cenách.

Nakoľko cenové rozhodnutie pre našu spoločnosť na rok 2018 nám bolo z ÚRSO doručené až 15. decembra 2017, ponúkame Vám možnosť korektne vyhodnotiť konkurenčné ceny. Náš cenník pre rok 2018 preto vstúpi do platnosti až 20.1.2018.

Do 20.januára 2018 tak môžu všetci naši odberatelia odoberať elektrickú energiu vo výhodných cenách pre rok 2017.

V sekcii cenníkov nájdete kompletný cenník regulovaných produktov pre dodávku elektrickej energie domácnostiam vrátane distribučných poplatkov, ktorý bude platný od 20.1.2018.