Ceny elektriny pre rok 2020 – tie neregulované môžu byť lacnejšie

Cena štátom regulovanej elektriny (komodity) pôjde od budúceho roka nahor až o 24 percent.

Aj domácnosti však majú možnosť odstrihnúť sa od štátnej regulácie a vyhnúť sa takémuto skokovému nárastu cien. A to v prípade, že si vyberú neregulovanú variabilnú tarifikáciu.

MAGNA ENERGIA ju ponúka tým odberateľom, ktorí sú vybavení inteligentným elektromerom, známym pod skratkou IMS.

Kým v regulovanom segmente bude stáť jedna MWh podľa cenového návrhu alternatívneho dodávateľa MAGNA ENERGIA 59,9083 eura bez ohľadu na zvolenú tarifu, pri neregulovanej variabilnej tarifikácii to bude počas víkendového popoludnia iba 44,30 eur/MWh. V noci dokonca iba za 35 eur/MWh. „Ľudia s variabilnou tarifikáciou dokážu k spotrebe elektriny pristupovať racionálnejšie. To nám umožňuje pre nich nakúpiť elektrinu výhodnejšie. Tento benefit posúvame ďalej koncovým odberateľom. V priemere sme im tak boli schopní ponúknuť až o 5 percent nižšie ceny, než odberateľom z regulovaného segmentu,“ približuje Martin Semrič, portfólio manažér MAGNA ENERGIA.

Nevyhnutnosťou pri takejto tarifikácii je častokrát zmena návykov – pračku, ktorá patrí medzi najväčších požieračov elektriny si spotrebitelia musia pustiť poobede, či cez víkend a nie počas energetickej špičky. To isté platí pre vysávanie, pečenie, či iné na spotrebu náročné úkony. „Takto dokážu odberatelia výrazne ušetriť. Medzi našimi klientami máme aj takých, ktorí si vďaka variabilnej tarifikácii znížili účty aj o tretinu,“ vysvetľuje Martin Semrič,.

Avšak tí, ktorí sa spoľahnú na štátnu reguláciu zaplatia za MWh až 59,9083 eura a to bez ohľadu na zvolenú tarifu a času využívania elektrickej energie. Vyplýva to z aktuálneho cenového návrhu alternatívneho dodávateľa MAGNA ENERGIA, ktorý posudzuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ide o ceny samotnej elektriny ako komodity, teda bez distribučných a ďalších poplatkov. Tie ešte nie sú známe a ÚRSO by ich malo zverejniť v nasledujúcich mesiacoch.

Dôvodom zdraženia štátom regulovaných cien je platné znenie regulačného vzorca. Ten počíta s vývojom cien na energetickej burze v Prahe, pričom rozhodujúcich je prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2020 preto bude vychádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2019. Pri výpočte cien pre rok 2019  sa tak vychádzalo z ceny 40,49 eur za MWh, pre rok 2020 je to už  51,85 eur/MWh. Znamená to, že elektrina na burze zdražela medziročne o 28 %, čo sa zákonite prejavilo aj v sadzbách pre konečných odberateľov,“ vysvetľuje Martin Semrič, portfólio manažér MAGNA ENERGIA.

 

Ceny elektriny od MAGNA ENERGIA pre rok 2020

Regulované tarify DD1 až DD8 - 59,9083 €/MWh bez ohľadu na odber vo vysokom alebo nízkom pásme.

Variabilná tarifikácia:

Ceny elektriny vo variabilnej tarifikácii na rok 2020

MAGNA ENERGIA a.s. je tretím najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu na slovenskom trhu a najväčším bez majetkovej účasti štátu. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007, na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Dnes dodáva elektrinu i plyn vyše 5 tisícom domácností a do viac ako 11 000 firemných odberných miest.