Ceny plynu na rok 2020

Vážení odberatelia zemného plynu v domácnostiach,

naša spoločnosť MAGNA ENERGIA sa dlhodobo usiluje o maximálnu transparentnosť a tak aj tento rok Vám oznamujeme ceny pre rok 2020 v dostatočnom predstihu. Záleží nám na tom,  aby ste mali dostatok času si ceny naštudovať a porovnať s ponukou konkurencie. Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Touto cestou vám už dnes môžeme oznámiť, že pre budúci rok ceny nebudeme zvyšovať, aj keď medziročne je nárast ceny spadajúci do výpočtu cien komodity cca. 0.80 €/MWh.

 

Ceny jednotlivých taríf sú nasledovné:

Tarifa

D1

D2

D3

D4

Sadzba za odobratý plyn

(€/kWh bez DPH)

0,02045

0,02045

0,02055

0,02055

 

Tarifa

D5

D6

D7

D8

Sadzba za odobratý plyn

(€/kWh bez DPH)

0,02200

0,02200

0,02200

0,02200

 

 

Náš komerčný cenník pre domácnosti je znížený voči maximálnym cenám stanoveným ÚRSO

Tieto sumy nezahŕňajú poplatky spojené s distribúciou a prepravou zemného plynu, spotrebnú daň a DPH. Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto stanovená úradom je 1,00 €/mesiac.

Portfólio všetkých našich aktuálnych odberateľov máme plne nakúpené, v prípade nových zákazníkov vieme komoditu dokúpiť za trhové ceny a udržať tak ceny na rovnako výhodnej cenovej úrovni ako v roku 2019.