Ceny plynu pre domácnosti môžu stúpnuť o približne 10%

Piešťany, 2. augusta 2018

Rastúce burzové ceny plynu by mali v budúcom roku pocítiť aj domácnosti. Zdraženie, ktoré ich čaká, by malo dosiahnuť úroveň približne desiatich percent.

„Pre ceny plynu je rozhodujúci vývoj na burze European Energy Exchange. Aktuálne sa tu plyn obchoduje za vyše 21 eur za MWh, čo predstavuje približne 20 % medziročný nárast. Toto prudké zdraženie však bude sčasti vykompenzované znením aktuálneho regulačného vzorca. Ten počíta s aritmetickým priemerom denných burzových cien plynu za obdobie 12 mesiacov pred podaním cenového návrhu. Aktuálny nárast cien plynu sa tak na tarifách pre domácnosti neprejaví v plnej výške. Každopádne, zdraženiu sa s vysokou pravdepodobnosťou nevyhneme,“ vysvetľuje Martin Semrič, portfólio manažér spoločnosti MAGNA ENERGIA.

Na koncové ceny plynu bude mať vplyv aj termín, kedy dodávatelia energií predložia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví svoje cenové návrhy. Čím neskôr sa tak stane, tým môže byť zdraženie plynu výraznejšie. Z kalkulácie totiž „vypadnú“ mesiace vlaňajšieho leta, kedy bol plyn lacnejší a nahradia ich tohtoročné s vyššou cenou. „Ide o špecifikum používaného regulačného vzorca. Kvôli nemu ceny pre domácnosti reagujú na tie burzové oneskorene. Čím neskôr dodávateľ podá cenový návrh, tým aktuálnejšie ceny vstupujú do výpočtu,“ hovorí Martin Semrič.

Na Slovensku preto platí, že plyn pre domácnosti zdražuje pomalšie, než sa tak aktuálne deje na burze. Tento prístup k regulácii sa však nemusí rezidenčným odberateľom vždy vyplatiť. Ak by totiž plyn začal na burze zlacňovať, domácnosti by to tiež pocítili až s oneskorením.

„Konečná cena plynu pre rok 2019 vzíde z rozhodnutia regulátora. Ten môže napríklad upraviť výšku distribučných poplatkov tvoriacich približne tretinu sumy, ktorú odberateľ za plyn nakoniec zaplatí. Tým by mohol zdražovanie zmierniť. Každopádne, prudký nárast cien, ktorého sme na burze svedkami, nebude možné ignorovať,“ dodáva Martin Semrič.