Chaos v cenách a fakturácii za elektrinu v období po 1. januári 2017

Prehľad postupov MAGNA ENERGIA a.s.

Vzhľadom na veľké množstvo informácií i dezinformácií, ktoré boli publikované za posledné obdobie, predkladáme svojim odberateľom vývoj toho, čo sa udialo a ako budeme ďalej postupovať. Prehľad postupov vychádza zo stavu platnej legislatívy, bez právne nezáväzných odporúčaní a politických prehlásení, ktoré legislatívu nezmenili.
Prehľad je spracovaný v časovom slede podľa faktov, ktoré sa stali (riadky) a podľa jednotlivých účastníkov trhu, ktorých sa postup dotkol (stĺpce) v poradí ÚRSO, Dodávateľ, Distribúcia, prenos a OKTE. V poslednom stĺpci sú uvedené akcie, ktoré môže odberateľ očakávať.

Spoločnosť MAGNA ENERGIA svojim odberateľom vykoná vo všetkých  najbližších  vyúčtovacích faktúrach vyúčtovanie v cenách platných od 1.1.2017,  podľa ich posledných úprav zo dňa 24.2.2017 a u domácností aj podľa úpravy cien z prvého marcového týždňa. Vyúčtovania, ktoré boli vykonané pred 24.2.2017, boli vykonané v cenách platných v čase vyúčtovania a od odberateľov nebudú za toto obdobie z našej strany požadované ani poskytované ďalšie úhrady.