Dotácie na energie za rok 2022 pre firemných odberateľov

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií. Môžu o ne požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií (elektriny a plynu) je možné od 1.12.2022 do 22.12.2022.

Oprávnený príjemca dotácie musí splniť podmienky uvedené vo výzve. Oprávneným obdobím, za ktoré môžu uvedené subjekty zaslať žiadosť sú mesiace august a september 2022.

Všetky potrebné informácie k poskytnutiu dotácie (výzvu, žiadosť, návody) nájdete na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk

V prípade ďalších doplňujúcich otázok alebo potreby súčinnosti pri vypĺňaní žiadosti sa obráťte na MHSR prostredníctvom emailovej schránky