Elektrina na burze zdražela približne o štvrtinu, pocítia to aj domácnosti

Hoci je budúci rok ešte ďaleko pred nami, už dnes môžeme povedať, že ceny elektriny pre domácnosti by mali od 1. januára 2019 znateľne vzrásť. Aktuálne platný regulačný vzorec totiž počíta s cenami elektriny obchodovanej na komoditnej burze v Prahe, pričom do úvahy sa berie prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2019 tak bude vyhádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2018.

„Do konca tohto obdobia zostáva iba pár dní. Už dnes je teda zrejmé, že v porovnaní s prvým polrokom 2017, od ktorého sa odvíjali ceny pre tento rok, došlo k výraznému zdraženiu elektriny. Kým tá sa vlani predávala za necelých 32 eur za MWh, teraz sa cena vyšplhala na približne 40 eur za MWh. To znamená, že zdražela o štvrtinu“ vysvetľuje Martin Semrič, portfólio manažér spoločnosti MAGNA ENERGIA.

Keďže silová elektrina má na koncovej cene pre domácnosti ani nie polovičný podiel, zdraženie by malo byť výrazne miernejšie než štvrtinové. Ak však nedôjde k okresaniu ostatných zložiek koncovej ceny, napríklad distribučných poplatkov, či TPS, domácnosti môžu očakávať približne desaťpercentný nárast. „Dôvodom takéhoto prudkého zdraženia je regulačná politika na Slovensku, ktorá až s výrazným oneskorením reaguje na vývoj cien komodít na burzách. Kým v iných štátoch elektrina zdražovala postupne, u nás sa tak bude pravdepodobne diať skokovo,“ približuje Martin Semrič.

Pre domácnosti, ktoré nechcú čeliť vyšším faktúram, je riešením zmena prístupu k  spotrebe elektriny. Môžu sa ju pokúsiť plošne znížiť, prípadne prejsť na variabilnú tarifikáciu a spotrebu presunúť do hodín, kedy je energia lacnejšia. Pre firmy, ktoré nepatria do regulovaného segmentu, odporúča MAGNA ENERGIA nečakať s uzatváraním nových zmlúv a čím skôr zvoliť  viacročné kontrakty. Vďaka tomu sa môžu poistiť pred ďalším zdražovaním, ktoré je v budúcnosti reálne.