Energetický trh SR 2013 – analýza, ENERGY ANALYTICS

I napriek pracovným povinnostiam sa nám aj v tomto roku podarilo s kolegami pripraviť správu, ktorá stručne hodnotí vývoj základných ukazovateľov
na energetickom trhu v SR za rok 2013. Materiál, ktorý držíte v rukách, pripravil tím štyroch autorov. Z nich externou prispievateľkou je Lenka Ferenčáková, ktorá sa v máji 2014 stala šéfredaktorkou partnerského portálu energia.s.

Energetický trh SR 2013 – analýza, ENERGY ANALYTICS