Finálny cenník elektriny na rok 2020

Vážení odberatelia elektriny v domácnostiach

Zverejnenie cenníka  podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktoré zmenilo právoplatné cenové rozhodnutie pod číslom 0001/2020/E. Dôvodom na zmenu rozhodnutia bola zmena vyhlášky č.18/2017 Z.z. podľa ktorej musia byť koeficienty pre odber elektriny vo vysokom pásme výrazne vyššie ako koeficienty pre ceny odberu v nízkom pásme.

Napriek tomu, že nám ÚRSO stanovil rozdielne ceny, touto cestou vám chceme oznámiť, že pre budúci rok stanovujeme cenu za dodávku elektriny rovnakú pre všetky sadzby od  DD1 až po DD8 

pre domácnosti vo výške    59,0000  €/MWh

Tieto sumy nezahŕňajú ostatné poplatky spojené s distribúciou elektriny a ostatnými s tým súvisiacimi službami a poplatkami. Výška mesačnej platby za jedno odberné miesto stanovená úradom je 0,75 €/mesiac.

Nakoľko distribučné spoločností vykonávajú prepínanie medzi vysokou a nízkou tarifou rôznorodo tak, že niektorých odberateľov poškodzujú, z ceny vysokého pásma stanovenej úradom Vám poskytneme výraznú zľavu tak, aby boli ceny vo vysokom a nízkom pásme na rovnakej úrovni.

Finálny cenník pre rok 2020 si môžete pozrieť tu.