Informácia o zmene poskytovaných služieb

Touto cestou Vám chceme oboznámiť so zmenou týkajúcou sa poskytovania našich ponúkaných služieb za účelom využitia prebytkov elektriny.

Vzhľadom na aktuálne trendy a legislatívne zmeny vychádzajúce z európskych smerníc a nariadení ukončujeme poskytovanie služby prenosu prebytkov elektriny uloženej v Požičovni na iné, Vami určené odberné miesta.

Novou, legislatívne upravenou službou je Zdieľanie elektriny. Rozdiel medzi Zdieľaním elektriny a prenosom elektriny z Požičovne je v tom, že pri Požičovni sa spotreba Vášho prebytku presúva do iného času, no pri zdieľaní sa presúva v reálnom čase do iného odberného miesta.

S účinnosťou od 1.mája 2024 bude spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. poskytovať len  službu Zdieľania elektriny, a to aj v kombinácii so službou Požičovňa.  Zdieľanie je dostupné aj v rámci energetických spoločenstiev (za úhradu) alebo prostredníctvom  skupiny zdieľania (bez úhrady). Máte možnosť sa začleniť do nami zriadeného energetického spoločenstva alebo Vám pomôžeme vytvoriť nové energetické spoločenstvo či skupinu zdieľania.

Službu Požičovne i Zdieľania poskytneme výrobcom a odberateľom elektriny samostatne alebo súbežne využitím oboch služieb s prioritou Zdieľania. Podmienkou súbežného využívania služieb je, že členovia skupiny zdieľania sú odberateľmi MAGNA ENERGIA. V prípade, že sa rozhodnete zdieľať elektrinu mimo našu bilančnú skupinu,  nebude z našej strany možné Vám naďalej poskytovať službu Požičovňa elektriny. Dôvodom je absencia dát o spotrebe a výrobe nie našich odberateľov, s ktorými by ste zdieľali elektrinu, čo nám bráni pri príprave predikcií nákupu a predpokladanej spotreby odberateľov v našej bilančnej skupine.

Ak ste výrobcom elektriny s viacerými zdrojmi môžete tieto zdroje zlúčiť a zdieľať na odberné miesta zaradené v skupine zdieľania. Túto možnosť viete využiť len, ak ste na všetkých zlúčených výrobných zdrojoch výrobcom Vy. Pre viacerých výrobcov platí takáto možnosť len v rámci energetických spoločenstiev.

V praxi to teda znamená, že užívatelia služby Požičovňa môžu svoje prebytky zdieľať s inými odbernými miestami a do Požičovne im prejde len prebytok zostávajúci po zdieľaní (bez zdieľania celý prebytok).

V prípade ďalších otázok alebo získania informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zákazníckej podpory alebo na e-mailovej adrese

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a podporu.