Koronavírus: firmy sa už rozbehli, verejný sektor nie, práce z domu pribudlo

Mnohí zamestnanci pracujú z domu, podniky minimalizujú výpadky, vo verejnom sektore je aj napriek čiastočnému otváraniu škôl lockdown stále výrazný. Na tieto trendy poukazujú dáta najväčšieho alternatívneho slovenského dodávateľa energií - MAGNA ENERGIA.

Do porovnania boli zahrnuté údaje z inteligentných elektromerov, ktoré sledujú spotrebu priebežne. Na rozdiel od klasických meračov, ktoré sa odpočítavajú raz ročne, dokážu zaznamenať aj krátkodobý výkyv spotreby. Vybavení sú nimi odberatelia s ročnou spotrebou nad 4 MW/h ročne, kam patria okrem firiem a inštitúcií predovšetkým domácnosti žijúce v rodinných domoch.

„Z našich údajov môžeme vyčítať, že slovenské firmy sa snažia koronavírusu prispôsobiť bez odstávok výroby. Po vlaňajšom významnom poklese ich spotreby sa ich situácia stabilizovala. Hoci začiatkom januára ich spotreba klesla, za čím môžeme vidieť sviatočné obdobie a celozávodné dovolenky, neskôr stúpla nad úroveň roka 2020.“, hovorí portfólio manažér MAGNA ENERGIA Martin Semrič.

Vývoj spotreby elektriny - podnikatelia
Pozn.: údaje za február 2021 sú nižšie, keďže nejde o celý ukončený mesiac

Ešte výraznejšie rozdiely v porovnaní s dobou pred pandémiou sú badateľné v spotrebe elektriny u odberateľov zo segmentu domácností. Hoci v akomkoľvek podobnom porovnaní treba počítať aj s faktorom počasia, a teda aj potrebou kúriť, nárast v tomto segmente je výrazný. „Ak berieme do úvahy fakt, že tak súčasná, ako aj vlaňajšia zima boli pomerne mierne, za nárastom spotreby u týchto odberateľov môžeme vidieť rastúci podiel homeofficov. Ľudia viac než pred rokom doma nielen pracujú, ale aj varia. A to sa podpisuje pod rast ich spotreby,“ približuje Martin Semrič. 

Podľa neho je možné tento trend pripísať tomu, že kým ľudia pracujúci vo výrobnej sfére naďalej chodia do svojho zamestnania, tí, ktorí môžu pracovať z domu, zostávajú na homeoffice. „Kvôli tomu môžeme sledovať zdanlivý paradox: spotreba elektriny v porovnaní s vlaňajším lockdownom stúpla tak doma, ako aj vo fabrikách,“ vysvetľuje Martin Semrič.

Vývoj spotreby elektriny - domácnosti

Najvýraznejší rozdiel v spotrebe je tak viditeľný v segmente verejnej správy, kam patria okrem úradov aj školy. Tie dodnes, aj napriek určitému uvoľneniu pravidiel, pracujú v obmedzenom režime.

Vývoj spotreby elektriny - verejná správa

Je zrejmé, že pandémia koronavírusu stále výrazným spôsobom ovplyvňuje to, ako pracujeme, vzdelávame sa, či nakupujeme. Kým priemyselné podniky môžu vykazovať rovnakú spotrebu ako pred pandémiou, pre obchodné prevádzky to zďaleka neplatí. Každého situácia je teda iná. Pre jej lepšie zvládnutie preto každému, kto čelí zásadnému obmedzeniu svojej prevádzky odporúčame, aby sa obrátil na svojho dodávateľa energií. Pretože práve ten mu môže najlepšie poradiť, ako môže v tejto neľahkej dobe na energiách ušetriť,“ dodáva Martin Semrič.