MAGNA ENERGIA pre rok 2022 vyčerpala internú kvótu pre dodávku elektriny i plynu pre nových odberateľov v domácnostiach.

      MAGNA ENERGIA a.s. je dodávateľom elektriny i plynu do domácností od roku 2008, resp. 2011 (plyn). V svojej obchodnej politike sa vždy riadila zásadami konkurencie na liberalizovanom trhu a usilovala sa o rast svojho portfólia odberateľov. Ako jediná spoločnosť na slovenskom trhu reagovala na procesy súvisiace so zavádzaním Inteligentných Meracích Systémov v Slovenskej republike. Od roku 2016 poskytuje dynamické tarify a od roku 2020 aj „požičovňu“ elektriny.

      Dlhodobo sa v svojej činnosti zameriavame na progresívne riešenie, smerujúce k úsporám na strane odberateľov, s dôrazom na ich energetickú efektívnosť. Žiaľ, posledný vývoj v prístupe SR k EÚ odporúčanej deregulácii, keď mnohé procesy smerujú k rozšíreniu regulácie, sú dôvodom k nastoleniu zmeny k smerovaniu spoločnosti. MAGNA ENERGIA má pre regulovaný segment, v súčasnej dobe, jedny z najnižších cien na trhu. Za obdobie do 15.2.2022 už vyčerpala objem elektriny a plynu, ktorý mala pripravený pre prirodzený rast portfólia, t.j.  pre ďalších odberateľov.

     Preto vedenie spoločnosti s okamžitou platnosťou pristúpilo k 

neuzatváraniu nových zmlúv o dodávke

pre domácnosti s regulovanou cenou. Obdobne, už dlhšiu dobu MAGNA neponúka zmluvy, ani tzv. Malým podnikom, ktorých regulácia je slovenskou špecialitou.

Dodávka našich verných odberateľov bude zachovaná

 a bude jej naďalej venovaná maximálna starostlivosť. Medzi odberateľmi naďalej radi uvítame tých odberateľov, ktorí ctia filozofiu spoločnosti a venujú svoju pozornosť novému prístupu k energiám, energetickej efektívnosti, obnoviteľným zdrojom, elektro-mobilite.  Nové združené zmluvy o dodávke budú preto uzatvárané len so záujemcami o dynamické tarify UNIVERZÁL, E-Auto, E-PUMPA a to vrátane požičovne elektriny. Novým produktom, ktorý pripravujeme bude od 1.4.2022 Viessmann Share.   

      Novým záujemcom o prechod k nám od iných dodávateľov s vyššou cenou, žiaľ už v roku 2022 vyhovieť  nevieme. Obdobne nevieme vyhovieť záujemcom o prechod do regulovaného segmentu z odberov, ktoré nespĺňajú charakter dodávky do domácností.  Prípadnú zmenu rozhodnutia vedenie spoločnosti očakáva až potom, keď bude nová, tzv. de-regulačná, legislatíva vonku a to vrátane podrobností vyplývajúcich so sekundárnej legislatívy.