MAGNA ENERGIA a.s. – prvý dodávateľ domácnostiam na Slovensku

MAGNA ENERGIA (donedávna MAGNA E.A.) je súkromnou slovenskou spoločnosťou, ktorá je na trhu s elektrinou od roku 2007. Ako prvá spoločnosť a jej vedenie aj ako prví občania SR v praxi otvárali liberalizovaný trh s elektrinou pre domácnosti. A to už v roku 2007, keď naštartovali proces zmeny dodávateľa od 1.1.2008 - ako vôbec prvý dodávateľ na Slovensku.

Aj keď v SR je cena pre domácnosti regulovaná, význam liberalizácie a nástupu nových dodávateľov regulácia neznížila. Pravdou je, že ceny dodávateľov sa k sebe vplyvom konkurencie priblížili, ale vývoj dáva za pravdu tým, ktorí konkurencii dali priestor.

Z historických údajov spoločnosti možno potvrdiť, že od roku 2008 sa priestor pre konkurenčné prostredie znížil, avšak stále je významný.

Ak porovnáme rozdiel medzi cenami spoločnosti MAGNA ENERGIA a cenami tradičného dodávateľa v % (západné Slovensko, D5) tak vidíme vývoj, ktorý aj graficky zobrazuje vplyv konkurenčného prostredia.

Je vidieť, že cenové rozdiely sa znížili, ale sú stále významné. Omnoho väčší prínos majú však služby, ktoré dodávateľ vie ponúknuť. A v tom je MAGNA ENERGIA opäť v čele pelotónu dnes už celkom početnej skupiny dodávateľov. Filozofia spočiatku malej rodinnej firmy, ktorá sa za pár rokov rozrástla na takmer štyri desiatky zamestnancov, spočíva v komplexnosti služieb súvisiacich s dodávkou. Nielen dobrá cena, ale aj férový prístup, transparentné obchodné podmienky a vyvážený obchodný vzťah robia z tejto spoločnosti viac ako len dodávateľa.

Pár príkladov:

  • MAGNA ENERGIA domácnostiam na začiatku obdobia dodávky predloží kalkulačný list, v ktorom vypočíta všetky ceny a náklady, ktoré klienta v priebehu roka očakávajú,

  • MAGNA ENERGIA už 60 dní pred začiatkom dodávky oznámi zákazníkom cenu tak, aby ju mohli porovnať s inými,

  • MAGNA ENERGIA počíta mesačnú zálohu ako 1/12 ročných nákladov, a nie ako 1/11. Klient teda nezaplatí viac ako treba.

  • MAGNA ENERGIA v prípade preplatku v ročnom vyúčtovaní poskytne zľavu vypočítanú z výšky preplatku a ročnej úrokovej sadzby 3,5 % p.a.,

  • MAGNA ENERGIA pri dodržaní 100%-nej platobnej disciplíny poskytne klientom zľavu vo výške mesačného poplatku za správu odberného miesta, t.j. vo výške 9,35 € za rok.

  • ...a omnoho viac...

Spoločnosť vstupovala na trh s určitou víziou a vôbec nie s veľkými očami. Dnes je ale stabilným dodávateľom, ktorý sa natoľko dynamicky rozvíja, že zmenil svoju právnu formu zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, čím len potvrdzuje, že sa na slovenskom trhu chystá pôsobiť naozaj dlho. To, že dnes dodáva elektrinu i plyn niekoľkým tisícom domácností a viac ako tisícke firiem, rozhodne nie je konečné číslo.

Tak pridajte sa k tým spokojným aj Vy. Najjednoduchšia cesta vedie cez formular-na-zmenu-dodavatela-elektriny.