MAGNA ENERGIA sa vracia k spolupráci s LYONESS

MAGNA ENERGIA sa dohodla na ďalšej spolupráci so slovenskou pobočkou celosvetového obchodného spoločenstva LYONESS. Klienti LYONESS a súčasne odberateľa energií od a.s. MAGNA ENERGIA tak od 1.10.2014 môžu využívať výhody partnerstva oboch spoločností a užiť si svoj cash back z nákupu elektriny a plynu od MAGNA ENERGIA.

Súčasní zákazníci MAGNA ENERGIA a súčasne aj klienti LYONESS si na emailovej adrese lyoness@magnaea.sk môžu, spolu s uvedením údajov o sebe, nahlásiť svoje LYONESS ID a ich spotreba odo dňa nahlásenia bude podliehať vyplateniu cash back v rozsahu podmienok LYONESS.

Obdobným spôsobom bude aplikovaný cash back u všetkých nových odberateľov, ktorí sú súčasne klientami LYONESS.

Pre odberateľov MAGNA ENERGIA, ktorí doposiaľ nie sú klientom LYONESS, ponúka MAGNA ENERGIA možnosť registrácie vo vernostnom programe LYONESS tak, aby aj oni mohli využívať výhody, ktoré spojenectvo MAGNA ENERGIA a LYONESS prináša a to popri všetkých ostatných výhodách, ktoré ponúka MAGNA ENERGIA pre všetkých svojich odberateľov a ktoré LYONESS ponúka svojim klientom v spolupráci s ostanými obchodnými partnermi dnes už vo viac ako 40 krajinách sveta.