MAGNA ENERGY ADVISOR 2/2011

Práve držíte v rukách druhé číslo nášho občasníka MAGNA Energy Advisor, ktorý vydávame pre svojich (veríme, že stále spokojných) klientov. Týmto by sme sa Vám radi poďakovali za dôveru, ktorú nám preukazujete tým, že ste sa stali našimi klientmi, a plánujete nimi byť aj naďalej.