MAGNA ENERGY ADVISOR 3/2011

Môžeme potvrdiť, že našim odberateľom ceny zvyšovať ani pre rok 2012 nebudeme. Situácia ukáže, či sa nám ich podarí v nejakej miere aj znížiť.