Mimoriadne opatrenie v dôsledku extrémneho nárastu cien elektriny pre firemných odberateľov

Vážení odberatelia elektriny,

 

udalosti v energetike v poslednej dobe priniesli extrémny nárast cien. Príčin je mnoho, no vojna u našich susedov postihla európsku energetiku naplno. Plynárenstvo je v neistote dodávok, elektroenergetika s enormným zvýšením cien a nedostupnosťou štandardných produktov na nefungujúcom trhu s elektrinou.

 

Vývoj spôsobil, že niektorí odberatelia majú ceny od 50 Eur za MWh, ale niektorí aj viac ako 300 Eur, a to v závislosti od termínu, kedy uzatvárali zmluvu. Dospeli sme do stavu, že pre ďalšie obdobia, nedokážeme ponúkať elektrinu za primerané ceny. Elektrinu nemáme kde nakúpiť, za dobré ceny už vôbec nie. Funkčným trhom zostal iba tzv. spotový trh, na ktorom je možné elektrinu kúpiť po hodinách na nasledujúci deň. Naša potreba doplňujúceho nákupu elektriny pre našich odberateľov podľa presnej predikcie vrátane zvýšenej spotreby, dosahuje až 10 % celkového objemu.

 

Na základe vyššie uvedeného sme nútení prijať opatrenia a náš predaj zosúladiť s možnosťami nášho nákupu.

 

Vo fakturácii sme pristúpili k opatreniu, ktorým vo faktúrach za mesiac apríl 2022 fakturujeme v dohodnutých cenách len 90% spotreby. Zostávajúcich 10% fakturujeme v cenách spotového trhu organizovaného štátnou akciovou spoločnosťou OKTE Bratislava (www.okte.sk). Za apríl 2022 je to cena 183,41 Eur/MWh. Fakturácia v ďalších mesiacoch bude v cene podľa vývoja na trhu v danom mesiaci.

 

Opatrenie, ktoré niektorým odberateľom viac, iným menej (alebo vôbec), zvýši náklady na energie, považujeme za:

  • solidárne s odberateľmi, ktorí už dnes majú vysoké ceny
  • opodstatnené a oprávnené z dôvodu zániku štandardných možností nákupu elektriny
  • dôležité pre zabránenie úplnému kolapsu trhu s energiami
  • významné z pohľadu ochrany odberateľa pred cenovými šokmi pri zániku zmlúv
  • zabezpečujúce zachovanie hospodárskej súťaže na trhu
  • vytvárajúce obnovu poskytovania ponúk do súťaží verejných obstarávateľov
  • záväzok dodávateľov nemeniť cenové podmienky zmlúv a zmluvy neukončovať

 

Úrad (URSO) pri zvažovaní návrhu ZDE na zavedenia tzv. mimoriadnej regulácie v svojom stanovisku (https://www.urso.gov.sk/data/files/330_20220505_mimoriadna_regulacia_odporucanie.pdf) rozsiahlo vyargumentoval prečo sa to nedá, súčasne detailne a dôsledne vysvetlil príčiny vzniku tejto situácie, vrátane toho, že iné a lepšie riešenie nepozná. Jednostrannosť nášho opatrenia nie je vhodná, ale mimoriadna situácia si vyžaduje rýchle a razantné riešenie. Očakávame Vaše porozumenie a sme pripravení na vzájomnú komunikáciu o naplnení administratívnych potrieb pre akceptáciu nami navrhovaného riešenia (Dodatok k zmluve, (ne) – akceptácie, reklamácie a pod.)

 

Verím, že nášmu opatreniu rozumiete, chápete jeho príčiny a prijmete aj jeho dôsledky. Urobíme všetko preto, aby sme pre Vás zabezpečili aj v budúcnosti dodávky za čo najlepšie podmienky a doplnili ich službami, ktoré prinesú naplnenie všetkých individuálnych požiadaviek našich odberateľov.