Naša nová služba - rekonštrukcia a modernizácia objektov (EPC)

Vážený odberateľ,

na základe vzájomnej spolupráce pri odbere energií Vám naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. ponúka novú službu pre vaše mesto alebo obec, a to vo forme rekonštrukcie a modernizácie objektov (školy, univerzity, nemocnice, verejné osvetlenie, a pod.) prostredníctvom  takzvaných EPC (Energy Performance Contracting)  projektov  alebo, po slovensky, Garantovanej energetickej služby (Zákon č. 321/2014 Z.z.)

EPC projekt  je osvedčený model energetickej služby na zlepšovanie energetickej efektívnosti budov a zariadení, pri ktorom sa investície splácajú z budúcich garantovaných úspor energie.

Výhody Garantovanej energetickej služby:

Modernizácia vykurovania, chladenia, obvodových konštrukcií (zateplenie, výmena okien)
 Pomoc so zabezpečením financovania projektu
Rozloženie investície na dlhšie obdobie - projekt jednorázovo nezaťaží rozpočet
Možnosť financovania projektu podľa dosahovaných  úspor
Garancia úspor energie a ceny vstupných komodít (plyn, elektrina)
Nízke riziko - dodávka riešenia na kľúč s poskytnutím garancie za výsledok projektu

V prípade záujmu o Garantovanú energetickú službu, kontaktujte nášho energetického audítora, zodpovedajúceho za tieto aktivity: Ing. Vladimír Balaj, vladimir.balaj@magnaea.sk, tel.: 0908 286 201. Po obhliadke objektu modernizácie, MAGNA ENERGIA vypracuje komplexný projekt zameraný na energetickú efektívnosť spolu s finančným výpočtom energetických úspor. Obec vyhlási súťaž na poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie.

Veríme, že na základe už existujúcej spolupráce Vám poskytneme naše ďalšie služby k Vašej spokojnosti.