Nové vernostné programy a zmeny v poskytovaní bonusov a zliav od 1.1.2015

Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA, ako jediný dodávateľ v SR, poskytuje bonusy a zľavy súvisiace s dobrou platobnou disciplínou. Mnohí z Vás už tieto výhody poznajú a my si ich za to veľmi vážime. Pre rok 2015 sme pripravili nové vernostné produkty – Lyoness a MaGnaShop a tak doterajšie bonusy a zľavy upravujeme.

BONUS za dobrú platobnú disciplínu

Do 31.12.2014 platí, že každý odberateľ elektriny s ročným vyúčtovaním, ktorý nikdy nemeškal s úhradou faktúry za opakované plnenie zahrnutou do vyúčtovania, dostane od MAGNA ENERGIA bonus vo výške:

  • Spotrebnej dane, ak je to firemný odber
  • Mesačnej platby dodávateľovi za OM, ak je to odber v domácnosti

Od 1.1.2015 tento bonus znižujeme na polovicu a platí, že každý odberateľ elektriny s ročným vyúčtovaním, ktorý nikdy nemeškal s úhradou faktúry za opakované plnenie zahrnutou do vyúčtovania, dostane od MAGNA ENERGIA bonus vo výške:

  • Polovice spotrebnej dane, ak je to firemný odber
  • Polovice z mesačnej platby dodávateľovi za OM, ak je to odber v domácnosti

BONUS za preplatok

Do 31.12.2014 platí, že každý odberateľ s ročným vyúčtovaním, ktorý nikdy nemeškal s úhradou faktúry za opakované plnenie zahrnutou do vyúčtovania a v ročnom vyúčtovaní má preplatok, dostane od MAGNA ENERGIA bonus vo výške 3,5 % p.a. úrokovej sadzby vypočítanej zo sumy preplatku.

Výška bonusu z preplatku sa aj s prihliadnutím na vývoj bankového trhu znižuje od 1.1.2015 na výšku 2,5 % p.a.

Internetový obchod MagnaShop

MAGNA ENERGIA zriadila e-shop www.magnashop.sk a postupne organizuje obchodné vzťahy medzi svojimi odberateľmi elektriny a plynu, ako dodávateľmi tovarov do e-shopu a svojimi odberateľmi elektriny a plynu, ako zvýhodnenými kupujúcimi tovarov umiestnených v e-shope. Tovarmi v e-shope sú výrobky, služby, energie, atď. Prednostne sú umiestňované tovary a služby od odberateľov MAGNA ENERGIA.

Každý odberateľ energie od našej spoločnosti, má v tomto vernostnom programe po zaplatení vyúčtovacej faktúry pripísané na svoje konto v e-shope tzv. MaGnaWatty, prostredníctvom ktorých si môže uplatniť zľavu pri nákupe akéhokoľvek tovaru, ktorý si vyberie z ponuky.

Vernostný program LYONESS

MAGNA ENERGIA sa dohodla na ďalšej spolupráci so slovenskou pobočkou celosvetového obchodného spoločenstva LYONESS. Klienti LYONESS a súčasne odberatelia energií do domácností od MAGNA ENERGIA tak už od 1.10.2014 môžu využívať výhody partnerstva oboch spoločností a užiť si svoj Cashback z nákupu elektriny a plynu od MAGNA ENERGIA.

Pre koho vernostné programy ?

Tak ako v roku 2014, tak aj v budúcnosti platí, že zľavy, bonusy a výhody z vernostných programov, nie sú poskytované tým odberateľom, ktorí sa stali našimi zákazníkmi v súťažiach a e-aukciách, v ktorých na zohľadnenie ďalších výhod (okrem ceny) v súťažných kritériách nebol priestor.

Všetci ostatní odberatelia si svoje výhody môžu užívať naplno aj súbežne. Zmeny budú vo vyúčtovacích faktúrach zohľadnené s platnosťou od 1.1.2015.