Obnoviteľný zdroj energie vo vašom rodinnom dome? MAGNA ENERGIA + DOTÁCIA

V týchto dňoch sa rozbieha program, ktorý z prostriedkov EÚ umožňuje domácnostiam čerpať dotácie na výstavbu obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch. Inými slovami, budete si môcť sami vo vašej domácnosti vyrábať elektrickú energiu na pokrytie vašej spotreby v domácnosti. Ide o celkom komplikovaný postup a  podmienky čerpania prostriedkov dávajú možnosť získať dotáciu len do výšky jednej polovice celkových nákladov. Druhú polovicu musíte uhradiť vy.

Aj napriek dotácii si to nemôžete dovoliť? MAGNA ENERGIA má pre Vás RIEŠENIE:

 1. Staňte sa našim odberateľom elektriny a plynu (ak už ste, super) a informujte nás o vašom záujme o riešenie OZE do vašej domácnosti. Mailom na magna@magnaea.sk, ozveme sa vám.
 2. Posúdime vhodnosť technického riešenia, navrhneme technické zariadenia a dohodneme cenovú ponuku s vybranými dodávateľmi inštalácie,
 3. Vypracujeme vám finančný model, v ktorom bude zohľadnená výška možnej podpory a naše financovanie zostatku do konečnej ceny. Táto suma Vám potom bude rozložená na 6-ročnú splatnosť tak, aby ste ju mohli splatiť z ušetrenej energie.
 4. Po vašom odsúhlasení modelu financovania vypracujeme za vás žiadosť o získanie podpory, ktorou uhradíte časť realizácie po jej ukončení.
  My doplatíme zostatok.

Čo vám vieme navrhnúť:      

 1. SOLÁR – ohrev teplej vody slnkom – vhodné pre tých, ktorí pripravujú teplú vodu ohrevom plynom, alebo elektrinou, majú aspoň 200 litrový zásobník.
   
 2. Fotovoltické panely – výroba elektrickej energie - panely na streche s meničom na 230 V striedavé napätie.
  Doporučujeme doplniť o Klimatizačnú jednotku (nie je predmetom podpory, môžete ju mať na splátky) a o Akumulátor na vyrovnanie nerovnosti výroby a spotreby.
   
 3. Tepelné čerpadlo + Fotovoltické panely – ideálna kombinácia pre vykurovanie rodinného domu najmä tam kde nie je možné kúriť plynom.
   
 4. Veterná turbína -  turbína si vystačí aj s miernym vetríkom,
   
 5. Kotle na biomasu – tam kde nie je možnosť vykurovať plynom,
   
 6. Kogeneračná jednotka - kombinovaná výroby tepla a elektriny – nie je predmetom podpory)
   
 7. Akumulátor vyrobenej elektriny – veľmi vhodný doplnok k vašej výrobe elektriny. Za určitých podmienok môže napomôcť až k vášmu úplnému odpojeniu od distribučnej siete.
   
 8. Akumulátor tepla – vhodný zásobník vyrobeného a v tom čase nespotrebovaného tepla. Za určitých podmienok ho môže alternovať váš rodinný bazén.

         Navrhneme vám najvhodnejšiu kombináciu zariadení, prepočítame predpokladanú úsporu a navrhneme finančný model riešenia.  Spolupracujeme s výrobcami, ktorí tvoria technologickú špičku v produkcii zariadení i riešení a sú na zozname registrovaných oprávnených zhotoviteľov v rámci tohto dotačného programu. 

Ak vás naša ponuka oslovila, pošlite nám vyplnený formulár.