Osem otázok a odpovedí k variabilným tarifám a Požičovni elektriny - FAQ

Koľko môžem ušetriť, ak prejdem na variabilnú tarifikáciu od Magny?

V porovnaní s klasickými tarifami pri rozumnom prístupe k spotrebe môžete znížiť svoje faktúry aj o viac ako 30 percent. Výška vašej úspory závisí predovšetkým od toho, v akom čase elektrinu spotrebúvate. Ak si svoju spotrebu aspoň z časti presuniete do časov s nižšou cenou, ušetríte.

Prečo je to tak?

Pred inštaláciou IMS (inteligentného meracieho systému) sme informáciu o výške vašej spotreby dostávali iba raz ročne. Vaša spotreba bola v rámci dňa rozvrhnutá staticky pomocou tzv. typových diagramov a cena elektriny bola po celý deň rovnaká, alebo bola v rámci dňa rozdelená do dvoch taríf. Z IMS však o vašej spotrebe poznáme za rok viac ako 30000 údajov a v dennom časovom rastri vám vieme ponúknuť ceny odvodené od našich nákupných nákladov.

Ak teda presuniete časť svojej spotreby do času s nižšou cenou elektriny, my máme nižšie náklady na nákup a vy dáte za  elektrinu menej.  

Kedy sa mi oplatí UNIVERZÁL, kedy E-AUTO a kedy E – PUMPA?

Rastúci počet elektromobilov na cestách nás podnietil k tomu, aby sme zaviedli nový produkt výhodný pre nočné nabíjanie áut. Pôvodný produkt sme ponechali, ako univerzálny (UNIVERZÁL) pre všetky typy spotreby a nový produkt sme nazvali E-AUTO. Časové rozvrhnutie cien oboch produktov sme zachovali, no pri produkte E-AUTO sme výrazne zvýhodnili nočné nabíjanie.

Produkt E-AUTO je najvýhodnejšie kombinovať s montážou fotovlotaickej elektrárne na vašej streche a využiť pri tom našu POŽIČOVŇU ELEKTRINY. Vtedy môžete auto výhodne nabíjať okrem noci aj v čase slnečného svitu, navyše bez platieb za distribúciu. Ak však výroba nepostačuje, je vhodnejšie nabíjať v noci.

Osobitným novým produktom je tarifa pre užívateľov tepelných čerpadiel E-PUMPA. V závislosti od svojich možností si môžete ovplyvniť svoje náklady na elektrinu výberom hodín, počas ktorých je vaše čerpadlo v prevádzke. Potenciál úspory pri tomto type prevádzky vzniká na princípe, že teplo a chlad sa uskladňuje ľahšie ako elektrina.

Prečo sú ceny Variabilných taríf bez DPH a distribučných poplatkov? Ako vlastne zistím, koľko budem platiť a či niečo ušetrím?

Keďže dodávame elektrinu nielen domácnostiam, ale aj platcom DPH, uvádzame všetky ceny bez DPH a každý odberateľ si podľa svojho „DPH statusu“ cenu dopočíta. Pre domácnosti stačí cenu vynásobiť číslom 1,2.

Distribučné poplatky závisia od distribučnej tarify, ktorú odberateľ využíva a pri platnej legislatíve sa na nich dá šetriť iba celkovým znížením spotreby. Pre výpočet úspory je teda dôležitá cena silovej elektriny. Poplatky distribučným spoločnostiam sú navyše na  každom distribučnom území iné a pri ich pridaní do cenníka by tento obsahoval desiatky položiek a stal by sa nečitateľným.

Čo mám robiť, aby som na drahej elektrine v špičke neprerábal?

Vhodné je presunúť spotrebu elektriny na hodiny s nižšou cenou a nepoužívať niektoré spotrebiče v špičke (teda v čase najvyšších cien). Ide napríklad o odloženie prevádzky práčky, umývačky, sušičky, elektrického vykurovacieho zariadenia alebo nabíjania vášho elektromobilu mimo časov s vyššími cenami.

Kedy mi vrátite elektrinu, ktorú požičiam Magne, ak tá všetko účtuje na mesačnej báze?

Od 1. apríla 2021 sme upravili službu požičovne v prospech odberateľov. Po dosiahnutí zmeny v technických podmienkach u jednej z distribučných spoločností v marci, sme na celom Slovensku pristúpili k prenosu nespotrebovanej elektriny v danom mesiaci do mesiaca, ktorý nasleduje. A potom opäť do ďalšieho. Takže pri vyššom objeme v lete vyrobenej elektriny si viete prebytok prenášať z mesiaca na mesiac, až do neskorej  zimy, či skorej jari. Stále. Kým budete  našim odberateľom.  

Ako zistím, či mám aktívny IMS?

Tento údaj vám vie poskytnúť vaša distribučná spoločnosť. Našim odberateľom to vieme povedať aj my. Zmena nastáva vtedy, keď dátový prenos z IMS, po absolvovaní skúšobnej prevádzky, odštartuje mesačnú fakturáciu.

Kedy mám právo získať IMS?

Podľa platnej legislatívy je to vtedy, ak vaša ročná spotreba presahuje 4 MWh. Alebo, ak  ste nie len odberateľom, ale aj výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov.

IMS už mám, no distribučná spoločnosť mi tvrdí, že je iba v testovacej prevádzke. Čo mám robiť?

Meranie spotreby elektriny je plne v gescii distribučnej spoločnosti.  Ide o náročný proces, s ktorým súvisí nastavenie dátového prenosu a uskladnenia obrovského objemu dát. Ukončenie skúšobnej prevádzky a ani prednostnú inštaláciu IMS zabezpečiť nevieme.

Alternatívou je montáž fotovoltaického zdroja. Nainštalovanie IMS je súčasťou podmienok pripojenia fotovlotaiky do sústavy. Magna vám vie zabezpečiť inštaláciu a ponúka službu POŽIČOVŇA ELEKTRINY, ktorá predstavuje ďalší významný potenciál pre úsporu.